Ersättningsrättsliga frågor

LUs betänkande 2005/06:LU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2006

Beslut

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU14)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om ersättningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU14)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om ersättningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.