Ersättningsrättsliga frågor

LUs bet 2005/06:LU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2006

Beslut

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU14)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om ersättningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-19
Justering: 2006-02-14
Betänkande publicerat: 2006-02-20
Trycklov: 2006-02-20
Reservationer 16
bet 2005/06:LU14

Motioner om ersättningsrättsliga frågor (LU14)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om ersättningsrättsliga frågor. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-08
4

Beslut

Beslut: 2006-03-09
20 förslagspunkter, 15 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ersättning för sorg och saknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju381 yrkande 21.

2. Skadeståndsansvar för atomskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N436 yrkande 6.

Reservation 1 (fp)

3. Skadeståndsansvar för multinationella företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L374 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (c, v)

4. Vårdnadshavares tillsynsplikt och skadeståndsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju478 yrkande 5, 2005/06:Ju532 yrkande 4 och 2005/06:Ju533 yrkande 10.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c01705
fp038010
kd02805
v21007
mp12005
-0002
Totalt154129066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Solidariskt skadeståndsansvar för personer under 18 år

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju478 yrkande 17, 2005/06:Ju533 yrkande 9 och 2005/06:L357.

Reservation 4 (fp, kd)

6. Betalning av skadestånd i brottmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L273 yrkande 2.

Reservation 5 (m)

7. Regressrätt för arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L354.

Reservation 6 (m, c, kd)

8. Skadestånd på grund av sexuella trakasserier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk349.

Reservation 7 (v)

9. Rätt till ersättning för vissa skyddsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju380 yrkande 18.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

10. Företagares försäkringsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L373 yrkande 1, 2005/06:T498 yrkande 4 och 2005/06:N242 yrkande 5.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m04609
c01705
fp038010
kd02805
v21007
mp11105
-0002
Totalt153130066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L333.

12. Överfallsskyddet i hemförsäkringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L241 och 2005/06:L265 yrkande 2.

Reservation 10 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m46009
c01705
fp380010
kd27105
v02107
mp21104
-0002
Totalt23350066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Nedsättning av försäkringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ju386 yrkande 9.

Reservation 11 (v)

14. Information vid försäkringsfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L213 och 2005/06:L344.

15. Könsneutrala försäkringspremier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L298, 2005/06:L353 och 2005/06:L364.

16. Uppföljning av den nya försäkringsavtalslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L373 yrkande 6.

Reservation 12 (fp)

17. Utvidgat ansvar för trafikförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T497 yrkande 25.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

18. Jämkning av trafikskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju382 yrkande 4, 2005/06:L204, 2005/06:L211, 2005/06:L217, 2005/06:L347, 2005/06:L373 yrkande 4 och 2005/06:T560 yrkande 2.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m04609
c01705
fp038010
kd02805
v21007
mp12104
-0002
Totalt153130066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Handläggning av trafikskadeärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L249 yrkandena 1-3, 2005/06:L308 och 2005/06:L373 yrkande 3.

Reservation 15 (c, v)
Reservation 16 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m46009
c01705
fp103611
kd28005
v02107
mp21104
-0002
Totalt196493767

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Patientskadelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L246 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:L327 yrkandena 1-3.