Etermediefrågor

Konstitutionsutskottets bet 2013/14:KU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Fler ska kunna se viktiga evenemang på tv (KU28)

Det har blivit vanligare att stora kommersiella tv-bolag köper exklusiva sändningsrättigheter till vissa sportevenemang. Mot bakgrund av ett tillkännagivande från riksdagen våren 2012 om behovet av en så kallad evenemangslista har Myndigheten för radio och tv utrett hur en sådan lista skulle kunna utformas. En sådan lista ska innehålla evenemang som anses vara särskilt viktiga för samhället, till exempel OS. En väsentlig del av allmänheten ska kunna ta del av evenemangen på listan via fri tv. Enligt utredningsförslaget från Myndigheten för radio och tv ska minst 80 procent av allmänheten ha tillgång till evenemangen på listan.

Riksdagen anser att gränsen på 80 procent är för låg. När regeringen fortsätter att arbeta med förslaget om evenemangslista bör kraven skärpas så att fler kan se de evenemang som finns med på listan. Vad som menas med fri tv bör också bli tydligare. Fri tv ska avse sådan tv som allmänheten har tillgång till utan annan betalning än licensavgift och i vissa fall grundanslutningsavgift till ett kabelnät. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta. Beslutet om tillkännagivande grundar sig på motioner från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om radio- och tv-frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om en evenemangslista. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-03-27
Justering: 2014-04-08
Betänkande publicerat: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-15
Reservationer 3
bet 2013/14:KU28

Alla beredningar i utskottet

2014-03-27, 2014-03-11

Fler ska kunna se viktiga evenemang på tv (KU28)

Det har blivit vanligare att stora kommersiella tv-bolag köper exklusiva sändningsrättigheter till vissa sportevenemang. Mot bakgrund av ett tillkännagivande från riksdagen våren 2012 om behovet av en så kallad evenemangslista har Myndigheten för radio och tv utrett hur en sådan lista skulle kunna utformas. En sådan lista ska innehålla evenemang som anses vara särskilt viktiga för samhället, till exempel OS. En väsentlig del av allmänheten ska kunna ta del av evenemangen på listan via fri tv. Enligt utredningsförslaget från Myndigheten för radio och tv ska minst 80 procent av allmänheten ha tillgång till evenemangen på listan.

Konstitutionsutskottet, KU, tycker att den gränsen är för låg. När regeringen fortsätter att arbeta med förslaget om evenemangslista bör kraven skärpas så att fler kan se de evenemang som finns med på listan. Vad som menas med fri tv bör också bli tydligare. Fri tv ska avse sådan tv som allmänheten har tillgång till utan annan betalning än licensavgift och i vissa fall grundanslutningsavgift till ett kabelnät. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Utskottets förslag grundar sig på motioner från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om radio- och tv-frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-29
Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Evenemangslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen vid den fortsatta beredningen av förslaget från Myndigheten för radio och tv om en evenemangslista bör beakta vad konstitutionsutskottet har anfört i frågan.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 30 och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 45.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

2. Annonstider i radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K388 av Ulf Holm och Mats Pertoft (båda MP).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP02104
FP17007
C20003
SD17102
V01900
KD18001
Totalt26541043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Alkoholreklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K370 av Kenneth G Forslund m.fl. (S).

4. Granskningsnämndens ledamöter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K334 av Margareta Larsson (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M97019
MP21004
FP17007
C20003
SD01802
V19000
KD18001
Totalt28818142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Granskningsnämndens verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K243 av Roland Utbult (KD) yrkande 2.

6. Översyn av mediepolitiken och av radio- och tv-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:Kr224 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 1 och 4.

Reservation 3 (MP)

7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K284 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 1,
2012/13:K305 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (båda M) och
2013/14:K333 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (båda SD) yrkande 1.