Ett reformerat studiestödssystem

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 1999

Beslut

Nytt studiestödssystem (UbU7)

Ett nytt, samordnat studiestödssystem införs den 1 juli 2001. De nuvarande studiestödsformerna studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd (svux) och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) ersätts då av ett nytt studiestöd, som ska kallas studiemedel. De nya studiemedlen består liksom hittills av dels bidrag, dels lån. Totalbeloppet förändras inte. Bidragsdelen föreslås öka från nuvarande ca 28 procent till 34,4 procent av totalbeloppet. Fribeloppet för inkomst vid sidan av studiemedlen höjs kraftigt. Med utgångspunkt i att studielån i princip alltid ska betalas tillbaka organiseras återbetalningen i ett modifierat annuitetssystem över normalt ca 25 år. Det totala lånets storlek bestämmer hur stort belopp som ska återbetalas ett visst år. En garantiregel gör det möjligt att skjuta upp återbetalning som överstiger 5 % (efter 50 års ålder 7 %) av låntagarens aktuella inkomst. Bidragsdelen i studiemedlen förblir obeskattad och läggs till grund för pensionsrätt.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1999-11-25
Betänkande 1999/2000:UbU7

Nytt studiestödssystem (UbU7)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ett nytt, samordnat studiestödssystem fr.o.m. den 1 juli 2001. De nuvarande studiestödsformerna studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd (svux) och särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) ersätts då av ett nytt studiestöd, som ska kallas studiemedel. De nya studiemedlen består liksom hittills av dels bidrag, dels lån. Totalbeloppet förändras inte. Bidragsdelen föreslås öka från nuvarande ca 28 % till 34,4 % av totalbeloppet. Fribeloppet för inkomst vid sidan av studiemedlen höjs kraftigt. Med utgångspunkt i att studielån i princip alltid ska betalas tillbaka organiseras återbetalningen i ett modifierat annuitetssystem över normalt ca 25 år. Det totala lånets storlek bestämmer hur stort belopp som ska återbetalas ett visst år. En garantiregel gör det möjligt att skjuta upp återbetalning som överstiger 5 % (efter 50 års ålder 7 %) av låntagarens aktuella inkomst. Bidragsdelen i studiemedlen förblir obeskattad och läggs till grund för pensionsrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-13
4

Beslut

Beslut: 1999-12-14

Protokoll med beslut