Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 2016

Beslut

Starkare skydd för visselblåsare (AU11)

Anställda som avslöjar saker
som inte går rätt till på jobbet
får inte behandlas illa

Ibland händer saker på jobbet
som inte går rätt till.
Då ska du kunna berätta om det
utan att själv råka illa ut.

Det kan till exempel handla om
att berätta om något
som är brottsligt.
Alltså allvarliga saker som kan göra
att den som har gjort fel
hamnar i fängelse.

Personer som berättar om
något som inte går rätt till på jobbet
brukar kallas vissel-blåsare.

En vissel-blåsare kan berätta
om det som händer
för journalister eller
andra personer utanför jobbet.

En arbetsgivare får inte
behandla en vissel-blåsare illa.
Om arbetsgivaren ändå gör det
kan arbetsgivaren bli skyldig
att betala pengar till honom eller henne,

Det här har riksdagen har bestämt.
Reglerna gäller efter den 1 januari 2017.

Arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, så kallade visselblåsare, ska kunna göra det utan att drabbas av några repressalier från arbetsgivaren. Om arbetstagaren utsätts för repressalier ska hon eller han ha rätt till skadestånd för både ekonomisk förlust och kränkning. Med allvarliga missförhållanden menas brott som kan ge fängelsestraff eller med detta jämförliga missförhållanden.

Det finns ett visst skydd i dag för arbetstagare som slår larm om missförhållanden, exempelvis genom meddelarskyddet och LAS, lagen om anställningsskydd. Regeringens förslag innebär att detta skydd stärks. Skyddet ska gälla oavsett om arbetstagaren är anställd inom offentlig eller privat sektor och det gäller även för arbetstagare som är inhyrda till verksamheten.

Vid externa larm, det vill säga när uppgifter görs offentliga, ska det krävas att arbetstagaren har haft fog för påståendet. Om det larmas internt eller till fackförbund, behövs inte detta för att skyddet ska gälla. Skyddet mot repressalier ska inte gälla om arbetstagaren begår ett brott genom att slå larm, till exempel om arbetstagaren bryter mot en tystnadsplikt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1 och 2. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-07
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-04-29
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:AU11

Starkare skydd för visselblåsare (AU11)

Arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, så kallade visselblåsare, ska kunna göra det utan att drabbas av några repressalier från arbetsgivaren. Om arbetstagaren utsätts för repressalier ska hon eller han ha rätt till skadestånd för både ekonomisk förlust och kränkning. Med allvarliga missförhållanden menas brott som kan ge fängelsestraff eller med detta jämförliga missförhållanden.

Det finns ett visst skydd i dag för arbetstagare som slår larm om missförhållanden, exempelvis genom meddelarskyddet och LAS, lagen om anställningsskydd. Regeringens förslag innebär att detta skydd stärks. Skyddet ska gälla oavsett om arbetstagaren är anställd inom offentlig eller privat sektor och det gäller även för arbetstagare som är inhyrda till verksamheten.

Vid externa larm, det vill säga när uppgifter görs offentliga, ska det krävas att arbetstagaren har haft fog för påståendet. Om det larmas internt eller till fackförbund, behövs inte detta för att skyddet ska gälla. Skyddet mot repressalier ska inte gälla om arbetstagaren begår ett brott genom att slå larm, till exempel om arbetstagaren bryter mot en tystnadsplikt.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-07
Debatt i kammaren: 2016-06-08
4

Beslut

Beslut: 2016-06-08
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 8 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:128 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L).

Reservation 1 (L)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 37 0 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 17 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 288 17 0 44


2. Ytterligare skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3341 av Magnus Persson och Sven-Olof Sällström (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2015/16:3353 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 11
SD 0 37 0 11
MP 25 0 0 0
C 19 0 0 3
V 0 0 18 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 249 37 18 45