Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Socialförsäkringsutskottets bet 2019/20:SfU11

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 november 2019

Nästa händelse: Justering 21 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat