Ett utvidgat skydd mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2003

Beslut

Utvidgat skydd mot diskriminering (AU7)

En ny lag om förbud mot diskriminering börjar gälla den 1 juli 2003. Den nya lagen förbjuder diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder på följande områden: arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesutövning, medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer eller yrkesorganisationer samt varor, tjänster och bostäder. Den nya lagen förbjuder också diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning på ytterligare områden, nämligen socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt hälso- och sjukvård. Riksdagen beslutade också om ändringar i de tre lagar mot diskriminering som redan gäller inom arbetslivet och i den lag som förbjuder diskriminering på högskoleområdet. Besluten grundas på två EG-direktiv.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-05-08
Justering: 2003-05-20
Betänkande publicerat: 2003-05-23
Trycklov: 2003-05-23
Reservationer 12
Betänkande 2002/03:AU7

Utvidgat skydd mot diskriminering (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till en ny lag om förbud mot diskriminering. Den nya lagen förbjuder diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder på följande områden: arbetsmarknadspolitisk verksamhet, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesutövning, medlemskap, medverkan och medlemsförmåner i arbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer eller yrkesorganisationer samt varor, tjänster och bostäder. Den nya lagen förbjuder också diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning på ytterligare områden, nämligen socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring samt hälso- och sjukvård. Ändringar föreslås också i de tre lagar mot diskriminering som redan gäller inom arbetslivet och i den lag som förbjuder diskriminering på högskoleområdet. Förslagen grundas på två EG-direktiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-03
4

Beslut

Beslut: 2003-06-03
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A10, 2002/03:A11 yrkande 2 och 2002/03:A12 yrkandena 1 i denna del och 7.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m14509
c01705
fp04008
kd02607
v25005
mp12005
-0000
Totalt162128059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Genomförande av de två EG-direktiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A11 yrkande 1.

Reservation 2 (m)

3. Utbildningsväsendet utanför högskoleområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A13 yrkande 4.

Reservation 3 (mp)

4. Begreppet ras

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar de enligt bilaga 2 av regeringen framlagda förslaget till
a) lag om förbud mot diskriminering såvitt avser 4 § 1,
b) lag om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet såvitt avser 1 § andra stycket.
Riksdagen antar de enligt bilaga 2 av regeringen framlagda förslaget till
a) lag om förbud mot diskriminering såvitt avser 4 § 1,
b) lag om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet såvitt avser 1 § andra stycket.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:65 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motion 2002/03:A12 yrkandena 2 och 3.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c16105
fp04008
kd26007
v24006
mp11204
-0000
Totalt24643060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Skydd mot diskriminering på grund av kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A13 yrkande 1.

Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m46009
c17005
fp40008
kd25008
v25005
mp01304
-0000
Totalt27713059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Skydd mot diskriminering på grund av sexuell identitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A13 yrkande 2.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c16006
fp39108
kd26007
v24105
mp01304
-0000
Totalt27415060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Skydd för juridiska personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A12 yrkande 5 och 2002/03:A13 yrkande 3.

Reservation 7 (fp)
Reservation 8 (mp)

8. Ansvar för handlingar i privatlivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A12 yrkande 6.

Reservation 9 (fp)

9. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A12 yrkande 4.

Reservation 10 (fp)

10. En sammanslagning av ombudsmännen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A11 yrkande 3 och 2002/03:A12 yrkande 1 i denna del.

Reservation 11 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m144010
c16015
fp04008
kd02607
v25005
mp13004
-0000
Totalt179110159

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Avskaffande av Arbetsdomstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A11 yrkande 4.

Reservation 12 (m)

12. Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:65 punkterna 1 i denna del och 3.

13. Antagande av lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:65 punkterna 1, 2, båda i denna del, och 4-11.