Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2005

Beslut

Lagstiftningen mot könsdiskriminering skärps (AU7)

Den 1 juli 2005 utvidgas förbudet mot könsdiskriminering. Det utvidgade förbudet ska gälla bland annat inom socialförsäkringssystemet, hos arbetsförmedlingen, vid yrkespraktik, för medlemskap i fack-, arbetsgivar- och yrkesföreningar och vid handel med varor, tjänster och bostäder. Även skyddet för inhyrd och inlånad arbetskraft stärks. Det införs också ett uttryckligt förbud mot instruktioner att diskriminera i både jämställdhetslagen och 2003 års lag om förbud mot diskriminering. Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier blir uttryckligen förbjudet. Förbudet mot könsdiskriminering gäller inte tillhandahållande av tjänster eller bostäder om olika behandling av kvinnor och män "kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet". Beslutet innebär att tre EU-direktiv genomförs i svensk lag. Lagändringarna syftar till att stärka jämställdhetssträvandena i samhället. Ändringarna innebär att skyddet mot könsdiskriminering nu i princip blir lika omfattande som det tidigare skyddet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ska få tillsyn över de nya förbuden mot könsdiskriminering.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-05-12
Justering: 2005-05-24
Betänkande publicerat: 2005-05-25
Trycklov: 2005-05-24
Reservationer 20
Betänkande 2004/05:AU7

Lagstiftningen mot könsdiskriminering skärps (AU7)

Den 1 juli 2005 utvidgas förbudet mot könsdiskriminering. Det utvidgade förbudet ska gälla bland annat inom socialförsäkringssystemet, hos arbetsförmedlingen, vid yrkespraktik, för medlemskap i fack-, arbetsgivar- och yrkesföreningar och vid handel med varor, tjänster och bostäder. Även skyddet för inhyrd och inlånad arbetskraft stärks. Det införs också ett uttryckligt förbud mot instruktioner att diskriminera i både jämställdhetslagen och 2003 års lag om förbud mot diskriminering. Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier blir uttryckligen förbjudet. Förbudet mot könsdiskriminering gäller inte tillhandahållande av tjänster eller bostäder om olika behandling av kvinnor och män "kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet". Förslaget innebär att tre EU-direktiv genomförs i svensk lag. Lagändringarna syftar till att stärka jämställdhetssträvandena i samhället. Ändringarna innebär att skyddet mot könsdiskriminering nu i princip blir lika omfattande som det tidigare skyddet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ska få tillsyn över de nya förbuden mot könsdiskriminering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-31
4

Beslut

Beslut: 2005-06-01
29 förslagspunkter, 24 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sättet att genomföra likabehandlingsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A6.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m05104
c19003
fp39009
kd27105
v22007
mp14003
-1000
Totalt25352044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utvidgningen av diskrimineringsförbudet i lagen (2003:307) om förbud mot diskrimineringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:147 punkt 5 i denna del och avslår motion 2004/05:A7.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m05104
c01903
fp03909
kd02805
v22007
mp14003
-1000
Totalt168137044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Undantagets omfattning i fråga om prissättning på tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A8 yrkande 2.

4. Könsdiskriminerande åldersgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A306 och 2004/05:A314.

5. Undantaget för försäkringstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:147 punkt 5 i denna del och avslår motionerna 2004/05:A8 yrkande 1 och 2004/05:A9 yrkande 1.

6. Undantaget från förbudet mot direkt diskriminering i jämställdhetslagen (1991:433)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A8 yrkande 3.

7. Antagande av lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:147 punkterna 1-4, 5 i denna del och 6-8.

8. Överfallsskyddet i hemförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A9 yrkande 2.

9. Personligt betalningsansvar i samband med separation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A9 yrkande 3.

10. Skyddet för föräldralediga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A8 yrkande 4.

Reservation 3 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m05104
c01903
fp38109
kd02805
v22007
mp14003
-1000
Totalt20699044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Fördelning av statens riskkapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A9 yrkande 4.

Reservation 4 (c)

12. Övergripande frågor om jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A270, 2004/05:A290 och 2004/05:A322 yrkande 2.

13. Inriktningen på jämställdhetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A291.

Reservation 5 (m, kd)
Reservation 6 (c, fp)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m370144
c60133
fp39009
kd20265
v02207
mp14003
-0100
Totalt229235344

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290213
m05104
c00193
fp10389
kd02805
v20027
mp14003
-1000
Totalt165796144

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Män och jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A321 yrkande 1.

15. Kvinnors representation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A352 yrkandena 2 och 27.

Reservation 8 (kd)

16. EU-arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A219.

17. CEDAW

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A286.

18. Den könssegregerade arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N402 yrkande 1.

19. En konkurrensutsatt offentlig sektor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A261 yrkande 6 och 2004/05:A352 yrkande 8.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m05104
c01903
fp03909
kd02805
v22007
mp14003
-1000
Totalt168137044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Löner och diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A355 yrkande 5.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

21. Lönestatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A300.

22. Arbetsmarknaden och jämställdheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A315, 2004/05:A322 yrkande 7 och 2004/05:A345.

23. Obetalt hemarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkande 39 och 2004/05:A352 yrkande 18.

Reservation 11 (kd)

24. Ett barnvänligt arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkande 34 och 2004/05:A352 yrkande 10.

Reservation 12 (kd)

25. Föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkande 40, 2004/05:So395 yrkande 6, 2004/05:A259 och 2004/05:A355 yrkande 10.

Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (c)

26. Män och föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A352 yrkande 17.

Reservation 16 (kd)

27. Skärpning av lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A271 yrkandena 1-4, 2004/05:A310, 2004/05:A332 yrkandena 1 och 2, 2004/05:A352 yrkande 9 och 2004/05:A355 yrkande 7.

Reservation 17 (fp)
Reservation 18 (kd)

28. 5 § jämställdhetslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:A352 yrkande 11.

29. Forumfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:A355 yrkandena 6 och 8, 2004/05:A356 yrkande 10 och 2004/05:A361.

Reservation 19 (fp)
Reservation 20 (kd)