Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014

Socialutskottets bet 2013/14:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Regeringens redogörelse för äldrepolitiken 2006-2013 (SoU11)

Regeringen har lämnat en redogörelse för äldrepolitiken under åren 2006-2013. Regeringen ger flera exempel på arbetet inom äldrepolitiken. Det gäller exempelvis lagen om valfrihetssystem (LOV) och värdighetsreformen. Regeringen beskriver också flera åtgärder för att höja kompetensen bland omsorgspersonal när det gäller våld mot äldre och psykisk ohälsa bland äldre. Utnämnandet av en äldresamordnare liksom frågan om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre är ytterligare exempel. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2012 och 2013. Motionerna handlar om äldrepolitikens inriktning, stöd till anhöriga med utländsk bakgrund, kompetenscenter, kommunal sjukvård, investeringsstöd samt munhälsa och nutrition.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-20
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-31
Trycklov: 2014-03-31
Reservationer 12
bet 2013/14:SoU11

Alla beredningar i utskottet

2014-02-20

Regeringens redogörelse för äldrepolitiken 2006-2013 (SoU11)

Regeringen har lämnat en redogörelse för äldrepolitiken under åren 2006-2013. Regeringen ger flera exempel på arbetet inom äldrepolitiken. Det gäller exempelvis lagen om valfrihetssystem (LOV) och värdighetsreformen. Regeringen beskriver också flera åtgärder för att höja kompetensen bland omsorgspersonal när det gäller våld mot äldre och psykisk ohälsa bland äldre. Utnämnandet av en äldresamordnare liksom frågan om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre är ytterligare exempel. Socialutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2012 och 2013. Motionerna handlar om äldrepolitikens inriktning, stöd till anhöriga med utländsk bakgrund, kompetenscenter, kommunal sjukvård, investeringsstöd samt munhälsa och nutrition.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Äldrepolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So393, 2013/14:So7, 2013/14:So9 yrkandena 1-7, 2013/14:So221 yrkandena 1-3 och 5, 2013/14:So229, 2013/14:So254, 2013/14:So273, 2013/14:So305, 2013/14:So330, 2013/14:So333, 2013/14:So359 yrkandena 1 och 2, 2013/14:So403, 2013/14:So430, 2013/14:So435, 2013/14:So448, 2013/14:So457 yrkande 3, 2013/14:So460 i denna del, 2013/14:So470, 2013/14:So529 i denna del, 2013/14:So533, 2013/14:So594 yrkandena 2, 5, 7 och 20-22, 2013/14:So630, 2013/14:So646, 2013/14:So651 och 2013/14:So657 yrkandena 51-54.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M98009
MP00214
FP17007
C20003
SD00182
V00190
KD18001
Totalt153965842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Stöd till anhöriga med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So9 yrkande 8 och 2013/14:So594 yrkande 30.

Reservation 5 (MP, V)

3. Kompetenscenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So9 yrkande 9 och 2013/14:So594 yrkande 3.

Reservation 6 (S, MP, V)

4. Kommunal sjukvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So594 yrkandena 25 och 26.

Reservation 7 (V)

5. Investeringsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So8 av Per Ramhorn (SD) yrkandena 1-3,
2013/14:So9 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 10 och 11,
2013/14:So366 av Lotta Finstorp (M) och
2013/14:So594 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 10 och 11.

Reservation 8 (S, MP)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009616
M98009
MP00214
FP17007
C20003
SD01802
V00190
KD18001
Totalt1531813642

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Munhälsa och nutrition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So9 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 12-15 och
2013/14:So594 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 8, 9, 28 och 29.

Reservation 11 (MP)
Reservation 12 (V)

7. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:57 till handlingarna.

8. Äldrefrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.