EU-prioriteringar för att nå miljömålen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2004

Beslut

EU-prioriteringar för att nå miljömålen (MJU8)

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad den tycker att Sverige ska prioritera inom EU:s miljöarbete mot bakgrund av de svenska miljökvalitetsmålen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-27
Justering: 2004-02-12
Betänkande publicerat: 2004-02-24
Trycklov: 2004-02-24
Reservationer 26
Betänkande 2003/04:MJU8

EU-prioriteringar för att nå miljömålen (MJU8)

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad den tycker att Sverige ska prioritera inom EU:s miljöarbete mot bakgrund av de svenska miljökvalitetsmålen. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-04
4

Beslut

Beslut: 2004-03-10
38 förslagspunkter, 35 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s miljöregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U323 yrkande 14, 2003/04:MJ10 yrkande 10, 2003/04:MJ11 yrkande 4, 2003/04:MJ12 yrkande 2 och 2003/04:MJ365 yrkande 3.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m04609
c10165
fp00408
kd00276
v25005
mp10043
-0000
Totalt161468755

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Miljögarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ11 yrkande 5.

3. Allmänhetens deltagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ12 yrkande 1.

4. Internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 39 i denna del, 2003/04:MJ10 yrkandena 1 i denna del och 12, 2003/04:MJ11 yrkande 15 i denna del och 2003/04:MJ472 yrkande 2 i denna del.

5. Europeiska investeringsbanken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ11 yrkande 15 i denna del.

6. Miljöprövning vid exportkrediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ10 yrkande 13.

Reservation 3 (kd)

7. Prioriterade områden i EU-arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ10 yrkande 1 i denna del, 2003/04:MJ411 yrkande 1 och 2003/04:MJ474 yrkande 28.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c00175
fp40008
kd02706
v00255
mp14003
-0000
Totalt225274255

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Hållbar utveckling och sektorsintegration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U324 yrkande 11, 2002/03:MJ428 yrkande 51 och 2003/04:MJ11 yrkande 1.

Reservation 7 (c)

9. Utsläppsberäkningar för koldioxid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ11 yrkande 2 och 2003/04:MJ401 yrkande 20 i denna del.

Reservation 8 (mp)

10. Sänkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ12 yrkande 3.

11. Handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K419 yrkande 13 i denna del, 2003/04:MJ12 yrkande 9 och 2003/04:MJ401 yrkandena 19 och 20, båda i denna del.

Reservation 9 (fp, kd)

12. Transportsektorns miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ10 yrkande 2 och 2003/04:MJ12 yrkande 4.

Reservation 10 (fp)
Reservation 11 (kd)

13. Avgas- och bränslefrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T468 yrkande 2 och 2003/04:MJ234 yrkande 1.

Reservation 12 (kd)

14. Miljöklassning av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:T564 yrkande 21.

15. EU:s kemikaliearbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K419 yrkande 13 i denna del, 2003/04:MJ10 yrkande 3, 2003/04:MJ12 yrkande 6, 2003/04:MJ236 yrkandena 5-8, 2003/04:MJ365 yrkande 4, 2003/04:MJ400 yrkande 14 och 2003/04:MJ472 yrkande 25.

Reservation 13 (c, kd)

16. Substitutionsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ11 yrkande 7, 2003/04:MJ236 yrkande 2 och 2003/04:MJ365 yrkande 6.

Reservation 14 (v, mp)

17. Särskilt farliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ236 yrkandena 3, 4 och 9.

18. Permetrin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ11 yrkande 6.

19. Konventionen om kontroll av skadliga påväxthindrande system

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ10 yrkande 5.

20. Kärnsäkerhet och strålskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 39 i denna del och 2003/04:K419 yrkande 13 i denna del.

21. Sellafield

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ459.

22. Bevarande av den marina miljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ10 yrkande 4, 2003/04:MJ12 yrkande 7, 2003/04:MJ284 yrkande 1, 2003/04:MJ334 yrkandena 2 och 5 och 2003/04:MJ472 yrkande 2 i denna del.

Reservation 15 (c, fp, kd, mp)

23. EU:s skogsbruksstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ12 yrkande 5.

24. Ett rikt odlingslandskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ10 yrkande 6.

Reservation 16 (kd)

25. Genmodifierade organismer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ10 yrkande 1 i denna del.

26. EU:s avfallsdefinition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ460.

27. Lagstiftning och tillämpning av EU-rätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U324 yrkande 12.

28. Ekonomiska styrmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 39 i denna del, 2003/04:K419 yrkande 13 i denna del, 2003/04:MJ10 yrkande 8, 2003/04:MJ11 yrkandena 8-10, 2003/04:MJ12 yrkande 8 och 2003/04:MJ401 yrkandena 19 och 20, båda i denna del.

Reservation 17 (fp, kd)
Reservation 18 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m46009
c17005
fp10398
kd00276
v24006
mp01403
-0000
Totalt213146656

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

29. Internalisering av miljökostnaderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ10 yrkande 9 i denna del.

Reservation 19 (kd)

30. Gränskorrigerade koldioxidavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ11 yrkande 3 och 2003/04:MJ401 yrkande 19 i denna del.

Reservation 20 (mp)

31. Offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ10 yrkandena 7, 9 i denna del och 11 och 2003/04:MJ11 yrkande 12.

Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (mp)

32. Miljöskadliga subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ11 yrkande 11 och 2003/04:MJ401 yrkande 19 i denna del.

33. EU:s strukturfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ12 yrkande 10.

34. Forskning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K416 yrkande 39 i denna del, 2003/04:MJ10 yrkande 14 och 2003/04:MJ11 yrkande 14.

Reservation 23 (v, mp)

35. EU:s miljöledningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ10 yrkande 15 och 2003/04:MJ11 yrkande 13.

Reservation 24 (kd)

36. Miljömärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ282.

Reservation 25 (kd)

37. Europeiska miljöbyrån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U324 yrkande 10.

Reservation 26 (mp)

38. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:9 till handlingarna.