Eurocontrolkonventionen m.m.

Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-22
Justering: 1994-03-15
Betänkande 1993/94:TU19

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-03-29

Protokoll med beslut