Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2011/12:UU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Europarådets verksamhet under 2010 och 2011 (UU17)

Regeringen beskriver i en skrivelse arbetet i Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2010 och under 2011. Regeringen tar bland annat upp den förändringsprocess som pågår inom Europarådet. Europadomstolen ska förändras, EU:s anslutning till Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna förberedas och samarbetet mellan ministerkommittén och den parlamentariska församlingen förbättras. Europadomstolens dömande verksamhet och ministerkommitténs övervakning av medlemsländerna är andra områden som redovisas.

Riksdagens delegation vid Europarådets parlamentariska församling, PACE, beskriver i en redogörelse verksamheten i Europarådets parlamentariska församling under 2011. PACE har bland annat debatterat frågor som den arabiska våren, förändringarna inom Europarådet, Europadomstolens arbete för de mänskliga rättigheterna, EU:s anslutning till Europakonventionen samt utvecklingen i Europarådets medlems- och grannländer. PACE antog under året 72 resolutioner, 39 rekommendationer och två yttranden.

Riksdagen lade skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-05-10
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-28
Trycklov: 2012-05-25
Reservationer 12
Betänkande 2011/12:UU17

Alla beredningar i utskottet

2012-05-10, 2012-04-26, 2012-04-19

Europarådets verksamhet under 2010 och 2011 (UU17)

Regeringen beskriver i en skrivelse arbetet i Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2010 och under 2011. Regeringen tar bland annat upp den förändringsprocess som pågår inom Europarådet. Europadomstolen ska förändras, EU:s anslutning till Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna förberedas och samarbetet mellan ministerkommittén och den parlamentariska församlingen förbättras. Europadomstolens dömande verksamhet och ministerkommitténs övervakning av medlemsländerna är andra områden som redovisas.

Riksdagens delegation vid Europarådets parlamentariska församling, PACE, beskriver i en redogörelse verksamheten i Europarådets parlamentariska församling under 2011. PACE har bland annat debatterat frågor som den arabiska våren, förändringarna inom Europarådet, Europadomstolens arbete för de mänskliga rättigheterna, EU:s anslutning till Europakonventionen samt utvecklingen i Europarådets medlems- och grannländer. PACE antog under året 72 resolutioner, 39 rekommendationer och två yttranden.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen och redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-07
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa konstitutionella frågor, yttrandefrihet och mediefrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U20 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02005
FP21003
C20003
SD19000
V01801
KD16003
-0001
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. EU:s anslutning till Europakonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U20 yrkande 4.

Reservation 2 (S)

3. Konventionen om bekämpande av människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U20 yrkande 5.

Reservation 3 (S, MP)

4. Konventionen om våld mot kvinnor och våld i hemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U20 yrkande 6.

Reservation 4 (S, MP)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP02005
FP21003
C20003
SD01720
V00181
KD16003
-0001
Totalt1531342042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U315 yrkande 96.

Reservation 6 (S, MP, V)

6. Sexuell exploatering av barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju338 yrkande 4 och 2011/12:U315 yrkande 97.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (MP, V)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M960011
MP00205
FP21003
C20003
SD01900
V00181
KD16003
-0001
Totalt1531163842

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Abort och abortförebyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U16 yrkandena 1 och 2.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M960011
MP19105
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28620043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Förenings- och församlingsfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U16 yrkande 3.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP20005
FP21003
C20003
SD01900
V18001
KD16003
-0001
Totalt28819042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Relationerna med södra Medelhavsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:U16 yrkande 4.

Reservation 12 (SD)

10. Regeringens skrivelse 2011/12:82 Redogörelse för verksamheten i Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2010 och helåret 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:82 till handlingarna.

11. Redogörelse till riksdagen 2011/12:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2011/12:ER1 till handlingarna.