Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2016

Beslut

Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling har granskats (UU13)

Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling, PACE, har redogjort för sin verksamhet under 2015. Församlingen har vid flera tillfällen debatterat migration, flyktingkrisen och kampen mot terrorism. Den svenska delegationen deltog i både församlings- och utskottsarbete under året.

Utrikesutskottet har granskat redogörelsen och riksdagen lade den till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen 2015/16:ER1 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-05-12
Justering: 2016-05-19
Trycklov: 2016-05-20
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:UU13

Alla beredningar i utskottet

2016-05-12, 2016-04-28, 2016-04-19

Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling har granskats (UU13)

Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling, PACE, har redogjort för sin verksamhet under 2015. Församlingen har vid flera tillfällen debatterat migration, flyktingkrisen och kampen mot terrorism. Den svenska delegationen deltog i både församlings- och utskottsarbete under året.

Utrikesutskottet har granskat redogörelsen och föreslår att riksdagen lägger den till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-08
Debatt i kammaren: 2016-06-09
4

Beslut

Beslut: 2016-06-15
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redogörelse till riksdagen 2015/16:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger redogörelse 2015/16:ER1 till handlingarna.

2. Åtgärder för att motverka terrorism, diskriminering av kristna samt erkännande av folkmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3361 av Julia Kronlid och Johan Nissinen (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 74 0 0 10
SD 0 43 0 5
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 268 43 0 38


3. Övrigt yrkande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:495 av Kent Härstedt (S).