Europarådet

Utrikesutskottets bet 2019/20:UU8

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut