Europeisk brottsskadeersättning

Justitieutskottets bet 2005/06:JuU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 november 2005

Beslut

Europeisk brottsskadeersättning (JuU6)

Varje EU-land ska vara skyldigt att betala ersättning till den EU-medborgare som råkar ut för ett våldsbrott i landet. Det är innebörden av EU:s brottsofferdirektiv, som nu genomförs i svensk lag. Den svensk som råkat ut för ett våldsbrott i ett annat EU-land kan ansöka om ersättning från det landet via svenska Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndigheten har bland annat möjlighet att komplettera ersättningen så att den når upp till den nivå som följer svensk praxis. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2005-11-22
Betänkande publicerat: 2005-11-22
Trycklov: 2005-11-22
Reservationer 1
bet 2005/06:JuU6

Europeisk brottsskadeersättning (JuU6)

Varje EU-land ska vara skyldigt att betala ersättning till den EU-medborgare som råkar ut för ett våldsbrott i landet. Det är innebörden av EU:s brottsofferdirektiv, som nu genomförs i svensk lag. Den svensk som råkat ut för ett våldsbrott i ett annat EU-land kan ansöka om ersättning från det landet via svenska Brottsoffermyndigheten. Brottsoffermyndigheten har bland annat möjlighet att komplettera ersättningen så att den når upp till den nivå som följer svensk praxis. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2006. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-29
4

Beslut

Beslut: 2005-11-30
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europeisk brottsskadeersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:26.

2. Förskottering av skadestånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju306 yrkande 17, 2005/06:Ju380 yrkande 17, 2005/06:Ju483 yrkande 4 och 2005/06:L265 yrkandena 4 och 5.

Reservation 1 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1220022
m46108
c01903
fp03909
kd02607
v22006
mp14003
-1001
Totalt20585059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag