Europeisk skyddsorder

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 november 2015

Beslut

Kontaktförbud ska gälla i hela EU (JuU4)

Förbud att följa efter någon ska gälla i hela EU

En person som man tror kommer att begå brott
mot någon annan person
kan dömas till kontakt-förbud.
Exempel på sådana brott är
hot, trakasserier eller misshandel.

En person som har dömts till kontakt-förbud
får inte besöka, kontakta eller följa efter
den person som skyddas.

Tidigare har ett kontakt-förbud
bara gällt i Sverige.
Nu ska det gälla i alla länder
som är med i EU.

För den som skyddas
från en person som har kontakt-förbud
blir det säkrare
att resa till länder som är med i EU.

Det här gäller från den 1 januari 2016.

Ett kontaktförbud som utfärdats i Sverige ska gälla i hela EU. Om ett sådant förbud har utfärdats i ett annat EU-land ska detta förbud även gälla i Sverige. Syftet är att skyddsbehövande ska kunna röra sig fritt i EU. Kontaktförbud innebär att en person som kan tänkas att begå brott mot, trakassera eller förfölja någon annan inte ska få kontakta den andra personen.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-01
Justering: 2015-10-22
Trycklov: 2015-10-22
Betänkande 2015/16:JuU4

Alla beredningar i utskottet

2015-10-01

Kontaktförbud ska gälla i hela EU (JuU4)

Ett kontaktförbud som utfärdats i Sverige ska gälla i hela EU. Om ett sådant förbud har utfärdats i ett annat EU-land ska detta förbud även gälla i Sverige. Syftet är att skyddsbehövande ska kunna röra sig fritt i EU. Kontaktförbud innebär att en person som kan tänkas att begå brott mot, trakassera eller förfölja någon annan inte ska få kontakta den andra personen.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-03
Debatt i kammaren: 2015-11-04
4

Beslut

Beslut: 2015-11-04
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europeisk skyddsorder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om europeisk skyddsorder med de ändringarna att i 3 kap. 11 § ska hänvisningen till 1 eller 2 tas bort, och i  3 kap. 12 § 2 ska 12 § bytas ut mot en hänvisning till 11 §,
2. lagen (1930:137) om beräkning av lagstadgad tid,
3. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister,
4. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).