Europeiskt småmålsförfarande

Civilutskottets bet 2008/09:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2008

Beslut

Förenkling av gränsöverskridande tvister (CU6)

Riksdagen säger ja till inrättandet av ett Europeiskt småmålsförfarande. Ett småmål är en tvist mellan parter där värdet på det som yrkas inte överstiger ett halvt basbelopp, ca 20.000 kronor. Syftet är att förenkla handläggningen och sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister inom EU. En dom i ett europeiskt småmål ska erkännas och kunna verkställas av alla EU-länder. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-10-14
Justering: 2008-10-30
Betänkande publicerat: 2008-11-03
Trycklov: 2008-11-03
bet 2008/09:CU6

Förenkling av gränsöverskridande tvister (CU6)

Det kommer att bli kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett Europeiskt småmålsförfarande. Ett småmål är en tvist mellan parter där värdet på det som yrkas inte överstiger ett halvt basbelopp, ca 20.000 kronor. Syftet är att förenkla handläggningen och sänka kostnaderna i gränsöverskridande tvister inom EU. En dom i ett europeiskt småmål ska erkännas och kunna verkställas av alla EU-länder. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2009. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-11-12
4

Beslut

Beslut: 2008-11-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Europeiskt småmålsförfarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeiskt småmålsförfarande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:165.