EU:s yttre förbindelser i ett framtidakonstitutionellt fördrag

KUUs betänkande 2002/03:KUU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2003

Beslut

EU:s utrikesrelationer (KUU2)

Riksdagen godkände inte en motion med krav på att regeringens ska agera när det gäller bl.a. ökade krav på lojalitet mellan EU:s medlemsstater.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-05-08
Justering: 2003-05-22
Betänkande publicerat: 2003-12-17
Trycklov: 2003-06-02
Reservationer 5
Betänkande 2002/03:KUU2

Alla beredningar i utskottet

2003-05-08

EU:s utrikesrelationer (KUU2)

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet tar upp frågor om EU:s utrikesrelationer mot bakgrund av diskussionerna i Europeiska konventet, det särskilda forum som debatterar EU:s framtidsfrågor. Fokus ligger på beslutsformer inom EU:s utrikesrelationer, men form kan inte helt skiljas från innehåll. Utskottet delar den grundläggande problemanalys som lyfts fram genom arbetet i konventet, nämligen att EU:s utrikesrelationer skulle vinna mycket på ökad politisk samordning och samverkan. Utskottet föreslår också att riksdagen inte godkänner en motion med krav på att regeringens ska agera när det gäller bl.a. ökade krav på lojalitet mellan EU:s medlemsstater.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-10
4

Beslut

Beslut: 2003-06-10
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. EU:s yttre förbindelser i ett framtida konstitutionellt fördrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U10.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (v)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04906
c00175
fp00426
kd27015
v00246
mp00143
-0000
Totalt159499843

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag