Exportkontrollpolitiken och exporten avkrigsmateriel år 2002

Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2003

Beslut

Exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel (UU9)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002. Riksdagen avslog också motioner om krigsmaterielfrågor. Motionerna handlar främst om att Sverige inte ska exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Ett stort antal förslag gäller redovisning och öppenhet i krigsmaterielfrågor. Flera motioner handlar om om lagstiftning och riktlinjer för import av krigsmateriel.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-08
Justering: 2003-05-08
Betänkande publicerat: 2003-05-13
Trycklov: 2003-05-13
Reservationer 6
Betänkande 2002/03:UU9

Alla beredningar i utskottet

2003-04-08

Exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002. Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motioner om krigsmaterielfrågor. Motionerna handlar främst om att Sverige inte ska exportera krigsmateriel till länder som inte respekterar demokrati och mänskliga rättigheter. Ett stort antal förslag gäller redovisning och öppenhet i krigsmaterielfrågor. Flera motioner handlar om om lagstiftning och riktlinjer för import av krigsmateriel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-21
4

Beslut

Beslut: 2003-05-21
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U269 yrkande 2 och 2002/03:Sf239 yrkande 1.

2. Brott mot de mänskliga rättigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U12 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m46009
c19003
fp360012
kd30003
v12405
mp01502
-0000
Totalt25539055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Demokratikriterium och krigsmaterielexport till diktaturer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U269 yrkande 3 och 2002/03:U317.

4. Export av övrigt krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U269 yrkande 1.

5. Följdleveranser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U13 yrkande 5 och 2002/03:U305 yrkande 8.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m46009
c19003
fp360012
kd30003
v02505
mp01502
-0000
Totalt25440055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Redovisning och öppenhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U13 yrkandena 1-3 och 7 och 2002/03:U305 yrkandena 1-5 och 7.

7. Försvarspolitiskt behov av krigsmaterielexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U13 yrkande 4 och 2002/03:U305 yrkande 6.

Reservation 3 (mp)

8. Information om köpare och slutanvändare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U13 yrkande 6.

Reservation 4 (v, mp)

9. Lätta vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U305 yrkande 9.

10. EU:s uppförandekod och internationellt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U322 yrkande 16.

Reservation 5 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m04609
c19003
fp350013
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt24746056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Riktlinjer för import av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U285 och 2002/03:U307 yrkande 3.

12. Lagstiftning om import av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U307 yrkande 2.

Reservation 6 (v, mp)

13. Importkontrollråd och skrivelse om krigsmaterielimport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U307 yrkandena 4 och 5.

14. Import av krigsmateriel från Israel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U307 yrkande 1.

15. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:114 till handlingarna.