Extra ändringsbudget för 2015

Finansutskottets bet 2015/16:FiU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2015

Beslut

Ja till extra ändringsbudget (FiU18)

Ja till extra pengar till flyktingar

Mer pengar ska gå till att hjälpa
flyktingar i Sverige.
Det har riksdagen bestämt.
Ungefär 11 miljarder kronor ska det kosta.

Bland annat ska en miljard gå till asylsökande
och kostnader för bostäder.

Pengarna läggs till i Sveriges budget för 2015.
En budget är en plan
för vilka utgifter och inkomster
som man tror ska komma.

Riksdagen sa ja till det förslag till extra ändringsbudget för 2015 som regeringen lämnat med anledning av flyktingsituationen. Det innebär att utgifterna i statens budget för 2015 ökar med cirka 11 miljarder kronor. Merparten av utgiftsökningen, 9,8 miljarder kronor, ska avsättas till ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande ökas med 1 miljard kronor. Det civila samhället får 200 miljoner kronor extra som stöd till insatser för asylsökande och nyanlända. Beslutet innebär höjda ramar för tre utgiftsområden och sammanlagt fem ändrade och nya anslag.

Den 23 oktober 2015 kom regeringen överens med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att öka utgifterna i statens budget för 2015 med anledning av flyktingsituationen. Regeringens förslag till extra ändringsbudget bygger på den överenskommelsen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-01
Justering: 2015-12-03
Trycklov: 2015-12-04
Reservationer 1
bet 2015/16:FiU18

Alla beredningar i utskottet

2015-12-01

Ja till extra ändringsbudget (FiU18)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det förslag till extra ändringsbudget för 2015 som regeringen lämnat med anledning av flyktingsituationen. Regeringens förslag innebär att utgifterna i statens budget för 2015 ökar med cirka 11 miljarder kronor. Merparten av utgiftsökningen, 9,8 miljarder kronor, ska avsättas till ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Anslaget för ersättningar och bostadskostnader för asylsökande ökas med 1 miljard kronor. Det civila samhället får 200 miljoner kronor extra som stöd till insatser för asylsökande och nyanlända. Förslaget innebär höjda ramar för tre utgiftsområden och sammanlagt fem ändrade och nya anslag.

Den 23 oktober 2015 kom regeringen överens med Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om att öka utgifterna i statens budget för 2015 med anledning av flyktingsituationen. Regeringens förslag till extra ändringsbudget bygger på den överenskommelsen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-08
Debatt i kammaren: 2015-12-09
4

Beslut

Beslut: 2015-12-10
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Extra ändringsbudget för 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed avslår riksdagen motion

2015/16:3272 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD) yrkandena 1-4 och

bifaller proposition 2015/16:47.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 71 1 0 12
SD 0 38 0 10
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 244 39 0 66