Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om familjerätt (CU16)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp frågor om familjerätt. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad om barn, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgänge med barn, tillsyn av överförmyndare, gode män, barns skuldsättning, en barnbalk, äktenskapsfrågor, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsfrågor samt registrering av testamenten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-16
Justering: 2012-03-13
Betänkande publicerat: 2012-03-15
Trycklov: 2012-03-15
Reservationer 21
Betänkande 2011/12:CU16

Nej till motioner om familjerätt (CU16)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2011 som tar upp frågor om familjerätt. Utskottet hänvisar främst till pågående arbeten och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. Motionerna handlar om faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad om barn, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgänge med barn, tillsyn av överförmyndare, gode män, barns skuldsättning, en barnbalk, äktenskapsfrågor, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsfrågor samt registrering av testamenten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-21
4

Beslut

Beslut: 2012-03-28
30 förslagspunkter, 20 acklamationer, 10 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C234 av Patrick Reslow (M),
2011/12:C296 av Annika Qarlsson (C),
2011/12:C311 av Emma Henriksson och Désirée Pethrus (båda KD) och
2011/12:C370 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 1.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M970010
MP19006
FP20004
C19004
SD18100
V01702
KD17002
-0001
Totalt190119040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C210 av Elin Lundgren (S) och
2011/12:C411 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 2 (S, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1100011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt191119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Talerätt i mål om hävande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C359 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

4. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C346 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 2,
2011/12:C391 av Barbro Westerholm (FP) yrkande 1,
2011/12:So462 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 4 samt
2011/12:So594 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V00172
KD17002
-0001
Totalt1731201739

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So667 av Maria Abrahamsson och Olof Lavesson (båda M) yrkande 4.

6. Översyn av vårdnadsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C225 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M),
2011/12:C257 av Linda Arvidsson Wemmert (M),
2011/12:C283 av Billy Gustafsson (S),
2011/12:C346 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1,
2011/12:C351 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2011/12:C384 av Margareta Sandstedt (SD),
2011/12:C389 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 2 och
2011/12:C408 av Mikael Jansson och Carina Herrstedt (båda SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S309811
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01801
V16012
KD17002
-0001
Totalt192189940

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Riskbedömningar vid vårdnadstvister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C276 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:C289 av Andreas Norlén (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP18007
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD16003
-0001
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C215 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1 och
2011/12:C346 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt1743610039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C341 av Sara Karlsson (S),
2011/12:C370 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S) yrkande 2,
2011/12:C389 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkande 1 och
2011/12:C408 av Mikael Jansson och Carina Herrstedt (båda SD) yrkande 1.

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD17002
-0001
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Olovligt bortförda barn i internationella förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C276 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkandena 4-8.

11. Umgänge med annan än biologisk förälder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C215 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2,
2011/12:C233 av Barbro Westerholm (FP) yrkandena 1 och 2 samt
2011/12:C270 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S).

Reservation 11 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP01906
FP20004
C19004
SD19000
V01702
KD17002
-0001
Totalt27436039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Tillsyn av överförmyndare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C250 av Katarina Brännström (M) och
2011/12:C333 av Marianne Berg m.fl. (V).

Reservation 12 (MP, V)

13. Gode män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C281 av Eva Lohman och Saila Quicklund (båda M) och
2011/12:C320 av Elin Lundgren (S).

14. God man för ensamkommande flyktingbarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C313 av Marta Obminska (M),
2011/12:C372 av Anna Steele (FP),
2011/12:Sf222 av Andreas Carlson och Annika Eclund (båda KD) yrkande 2 och
2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 13 (S)

15. Barns skuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C345 av Ann-Christin Ahlberg (S).

16. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C297 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) och
2011/12:C398 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Hans Rothenberg (båda M).

17. Formerna för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C273 av Ulf Nilsson och Anna Steele (båda FP).

18. Erkännande av äktenskap mellan par av samma kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:U204 av Hans Linde m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 14 (MP, V)

19. Betänketid vid äktenskapsskillnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C331 av Marianne Berg m.fl. (V).

Reservation 15 (V)

20. Ersättning till vigselförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C223 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson (båda S) och
2011/12:C319 av Johan Andersson m.fl. (S).

Reservation 16 (S)

21. Tvångs- och barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ju311 av Annika Qarlsson (C) yrkande 2 och
2011/12:Ju339 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V00172
KD17002
-0001
Totalt274191739

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


22. S.k. flersamma förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C309 av Christer Winbäck (FP).

23. Förhindrande av separationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C374 av Tuve Skånberg (KD).

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP19006
FP20004
C19004
SD01900
V17002
KD16012
-0001
Totalt29019139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Ändringar i namnlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C310 av Christer Winbäck (FP),
2011/12:C402 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) och
2011/12:So593 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 2 och 3.

25. Retroaktiva namnbyten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C308 av Christer Winbäck (FP).

26. Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C236 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2011/12:C240 av Kajsa Lunderquist (M),
2011/12:C294 av Mats Pertoft och Jan Lindholm (båda MP),
2011/12:C346 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 4 och
2011/12:C367 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S).

Reservation 20 (S, MP)

27. Arvsrätt för kusiner m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C224 av Maria Abrahamsson och Margareta B Kjellin (båda M) och
2011/12:C227 av Lars-Arne Staxäng och Betty Malmberg (båda M).

28. Sambors arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C203 av Hans Hoff (S) och
2011/12:C330 av Marianne Berg m.fl. (V).

Reservation 21 (V)

29. Registrering av testamenten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C221 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) och
2011/12:C279 av Karin Granbom Ellison (FP).

30. Information om bouppteckning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C304 av Penilla Gunther (KD).