Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om familjerätt (CU19)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om familjerätt. Motionerna handlar om utredningar om faderskap, talerätt i mål om fastställande av faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, översyn av vårdnadsreglerna, vårdnaden vid våld mot den andra föräldern och riskbedömningar vid bland annat vårdnadstvister.

Andra motioner handlar om fler än två vårdnadshavare, automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, juridiskt biträde för barn i vårdnadsmål, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgänge med annan än biologisk förälder, överförmyndare, gode män och god man för ensamkommande barn.

Övriga motioner handlar om barnbalk, formerna för ingående av äktenskap, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, så kallade flersamma förhållanden, makars förmögenhetsförhållanden, bodelningskostnader, tidsfrist för att begära bodelning, ändringar i namnlagen, retroaktiva namnbyten, laglott, särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt, arvsrätt för kusiner och registrering av testamenten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-02-04
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-24
Reservationer 32
Betänkande 2013/14:CU19

Alla beredningar i utskottet

2014-02-04, 2014-01-30

Nej till motioner om familjerätt (CU19)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om familjerätt. Motionerna handlar om utredningar om faderskap, talerätt i mål om fastställande av faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, översyn av vårdnadsreglerna, vårdnaden vid våld mot den andra föräldern och riskbedömningar vid bland annat vårdnadstvister.

Andra motioner handlar om fler än två vårdnadshavare, automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, juridiskt biträde för barn i vårdnadsmål, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgänge med annan än biologisk förälder, överförmyndare, gode män och god man för ensamkommande barn.

Övriga motioner handlar om barnbalk, formerna för ingående av äktenskap, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, så kallade flersamma förhållanden, makars förmögenhetsförhållanden, bodelningskostnader, tidsfrist för att begära bodelning, ändringar i namnlagen, retroaktiva namnbyten, laglott, särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt, arvsrätt för kusiner och registrering av testamenten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-05
4

Beslut

Beslut: 2014-03-06
29 förslagspunkter, 21 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C291 av Rickard Nordin (C),
2013/14:C307 av Emma Henriksson (KD) och
2013/14:C379 av Patrick Reslow (M) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP)

2. Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C351 av Elin Lundgren (S) och
2013/14:C410 av Carina Herrstedt (SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V18001
KD16003
Totalt27519055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C250 av Anna Steele (FP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 3,
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1 och
2013/14:So643 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

4. Adoption

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C295 av Boriana Åberg (M) och
2013/14:C324 av Helena Bouveng (M).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V18001
KD16003
Totalt27519055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Översyn av vårdnadsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C202 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2013/14:C232 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M),
2013/14:C269 av Gunilla Nordgren (M) yrkande 2,
2013/14:C278 av Jan Ericson (M),
2013/14:C316 av Shadiye Heydari (S),
2013/14:C345 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2013/14:C347 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2013/14:C409 av Margareta Larsson (SD),
2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:C451 av Ann-Christin Ahlberg (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M) i denna del och
2013/14:C456 av Monica Green m.fl. (S).

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008824
M950012
MP10222
FP16008
C18005
SD01901
V10171
KD16003
Totalt1471912756

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Vårdnaden vid våld mot den andra föräldern

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C269 av Gunilla Nordgren (M) yrkande 1,
2013/14:C271 av Roza Güclü Hedin (S),
2013/14:C335 av Ellen Juntti och Pia Hallström (båda M),
2013/14:C353 av Eva-Lena Jansson (S),
2013/14:C383 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) och
2013/14:C457 av Anna Wallén (S).

Reservation 9 (S, V)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S088024
M950012
MP21013
FP17007
C18005
SD00191
V01801
KD16003
Totalt1671062056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Riskbedömningar vid vårdnadstvister m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C301 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V18001
KD16003
Totalt27519055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Fler än två vårdnadshavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C424 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 4,
2013/14:Sf250 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 12 (S, MP, V)

9. Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C381 av Margareta Larsson (SD),
2013/14:C420 av Meeri Wasberg och Marie Nordén (båda S) yrkande 1 och
2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M) i denna del.

Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S880024
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V18001
KD16003
Totalt27519055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Juridiskt biträde för barn i vårdnadsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C384 av Maria Lundqvist-Brömster och Barbro Westerholm (båda FP),
2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 2 och
2013/14:So664 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 33.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (MP)

11. Olovligt bortförda barn i internationella förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C301 av Annelie Enochson (KD) yrkandena 5-9.

12. Umgänge med annan än biologisk förälder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C234 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) och
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 16 (MP, V)

13. Överförmyndare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C204 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:C216 av Barbro Westerholm (FP),
2013/14:C284 av Johan Pehrson och Anna Steele (båda FP),
2013/14:C310 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S),
2013/14:C365 av Marie Nordén (S) och
2013/14:C375 av Solveig Zander (C).

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (MP)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S008824
M940013
MP10222
FP17007
C18005
SD19001
V01801
KD16003
Totalt1651811056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Gode män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C204 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:C233 av Berit Högman (S),
2013/14:C432 av Finn Bengtsson (M) och
2013/14:C461 av Kenneth G Forslund (S).

Reservation 20 (S)
Reservation 21 (MP)
Reservation 22 (V)

15. God man för ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C213 av Andreas Carlson (KD) yrkande 1,
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16 och
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 23 (S)
Reservation 24 (MP)
Reservation 25 (V)

16. Barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C293 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Hans Rothenberg (båda M) och
2013/14:C318 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C) yrkande 1.

17. Formerna för ingående av äktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C372 av Ulf Nilsson (FP).

18. Ersättning till vigselförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C274 av Jan Ericson (M),
2013/14:C360 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson (båda S),
2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 6 och
2013/14:C455 av Johan Andersson m.fl. (S).

Reservation 26 (S)

19. Tvångs- och barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju422 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5,
2013/14:C323 av Gunilla Svantorp (S) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:C443 av Kent Ekeroth (SD).

Reservation 27 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M950012
MP23002
FP17007
C18005
SD01901
V18001
KD16003
Totalt27419056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Så kallade flersamma förhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C282 av Christer Winbäck (FP).

21. Makars förmögenhetsförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C249 av Anna Steele (FP) yrkandena 1 och 2.

22. Bodelningskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C249 av Anna Steele (FP) yrkande 3.

23. Tidsfrist för att begära bodelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C249 av Anna Steele (FP) yrkande 4.

24. Ändringar i namnlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C377 av Tuve Skånberg (KD),
2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (båda KD) och
2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 28 (S, MP, V)

25. Retroaktiva namnbyten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C460 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 29 (S, MP, V)

26. Laglott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C294 av Boriana Åberg (M).

27. Särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C281 av Anders Ahlgren och Johan Linander (båda C),
2013/14:C288 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S),
2013/14:C385 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) och
2013/14:C446 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 30 (S, V)
Reservation 31 (MP)

28. Arvsrätt för kusiner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:C231 av Lars-Arne Staxäng och Betty Malmberg (båda M).

29. Registrering av testamenten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C214 av Börje Vestlund (S),
2013/14:C237 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) och
2013/14:C252 av Karin Granbom Ellison (FP).

Reservation 32 (S, MP, V)