Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2015

Beslut

Faderskapsregler och fullmakter för anhöriga bör utredas (CU6)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 om familjerättsliga frågor. I samband med detta riktar riksdagen två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör undersöka de nuvarande reglerna för att fastställa faderskap för barn till ogifta och se om det behövs förändringar.
  • Regeringen bör så fort som möjligt komma till riksdagen med ett lagförslag om framtidsfullmakter och regler om behörighet för anhöriga som tar hand om ärenden åt närstående som inte klarar det själva.

Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner angående framtidsfullmakter och behörighetsregler för anhöriga. Delvis bifall till motioner angående utredningar om faderskap. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

51 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-01-15
Justering: 2015-02-03
Trycklov: 2015-02-23
Reservationer 10
Betänkande 2014/15:CU6

Alla beredningar i utskottet

2015-01-15

Faderskapsregler och fullmakter för anhöriga bör utredas (CU6)

Civilutskottet har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 om familjerättsliga frågor. I samband med detta vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör undersöka de nuvarande reglerna för att fastställa faderskap för barn till ogifta och se om det behövs förändringar.
  • Regeringen bör så fort som möjligt komma till riksdagen med ett lagförslag om framtidsfullmakter och regler om behörighet för anhöriga som tar hand om ärenden åt närstående som inte klarar det själva.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-03
Debatt i kammaren: 2015-03-04
4

Beslut

Beslut: 2015-03-05
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fullmakts- och tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 12 och 13,

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 22 och

2014/15:2934 av Richard Jomshof och Kent Ekeroth (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 96 0 0 17
M 68 0 0 16
SD 0 40 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 17 0 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 246 40 0 63


2. Vigselförrättare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

3. Retroaktiva namnbyten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Utredningar om faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2,

2014/15:463 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S),

2014/15:988 av Rickard Nordin (C),

2014/15:1599 av Patrick Reslow (M) yrkande 1,

2014/15:2600 av Annika Qarlsson (C) yrkande 17 och

2014/15:2989 av Emma Henriksson (KD).

5. Talerätt i mål om fastställande av faderskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Föräldraskap vid assisterad befruktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:132 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-4 och 6 samt

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6.

Reservation 3 (C, FP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C, FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 96 0 0 17
M 68 0 0 16
SD 40 0 0 9
MP 19 0 0 6
C 0 18 0 4
V 0 0 17 4
KD 13 0 0 3
Totalt 236 33 17 63


7. Adoptioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:355 av Lotta Finstorp och Olof Lavesson (M),

2014/15:426 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:454 av Boriana Åberg (M),

2014/15:578 av Helena Bouveng (M),

2014/15:1891 av Pia Hallström (M),

2014/15:1947 av Krister Hammarbergh (M),

2014/15:2663 av Cecilia Widegren m.fl. (M) och

2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M).

8. Utvärdering av vårdnadsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:84 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:91 av Edward Riedl (M),

2014/15:237 av Maria Stockhaus (M),

2014/15:320 av Eva-Lena Jansson (S),

2014/15:459 av Kristina Nilsson (S),

2014/15:772 av Emma Carlsson Löfdahl och Bengt Eliasson (FP),

2014/15:775 av Barbro Westerholm (FP),

2014/15:795 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),

2014/15:1050 av Barbro Westerholm och Bengt Eliasson (FP),

2014/15:1528 av Roland Utbult (KD),

2014/15:1893 av Pia Hallström och Ellen Juntti (M),

2014/15:1988 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (M) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2264 av Roza Güclü Hedin (S) yrkande 2,

2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 4,

2014/15:2495 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkande 13 och

2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 5 (V)

9. Automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 6 (SD)

10. Införande av en barnbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Översyn av systemet med gode män och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Ändringar i lagstiftningen om gode män och förvaltare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2517 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 4-9 och

2014/15:2529 av Jan Lindholm (MP).

Reservation 7 (SD)

13. Framtidsfullmakter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.


14. Laglott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Särkullbarns och efterlevande makars arvsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4 och

2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S).

Reservation 8 (M)

16. Dödsboanmälan avseende information till bröstarvingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2984 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 9 (M)

17. Registrering av testamenten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:423 av Robert Hannah (FP),

2014/15:828 av Rickard Nordin (C),

2014/15:490 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (S),

2014/15:1629 av Gunilla Nordgren (M),

2014/15:2197 av Emanuel Öz (S) och

2014/15:2940 av Sara-Lena Bjälkö (SD).

Reservation 10 (SD, FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD, FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 96 0 0 17
M 68 0 0 16
SD 0 40 0 9
MP 19 0 0 6
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 232 55 0 62