Familjerättsliga frågor

LUs betänkande 1996/97:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 februari 1997

Beslut

Familjerättsliga frågor (LU8)

Riksdagen avslog sex motioner från allmänna motionstiden om familjerättsliga frågor. Motionsförslagen rör bland annat en översyn av sambolagstiftningen, reglerna om registrering av partnerskap samt återinförande av arvsrätt för kusiner.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-26
Justering: 1997-01-21
Betänkande 1996/97:LU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-02-05
4

Beslut

Beslut: 1997-02-05

Protokoll med beslut