Fastighetsfrågor

Finansutskottets bet 2005/06:FiU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om fastighetsfrågor (FiU17)

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-31
Justering: 2006-02-16
Betänkande publicerat: 2006-03-02
Trycklov: 2006-03-02
Reservationer 2
bet 2005/06:FiU17

Motioner om fastighetsfrågor (FiU17)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om fastighetsfrågor från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-10
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
4 förslagspunkter, 4 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hyrorna för statliga kulturinstitutioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Fi245 av Siv Holma m.fl. (v).

2. Högskolornas rätt att äga sina lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:Fi235 av Marie Wahlgren (fp) och
2005/06:Ub557 av Torsten Lindström m.fl. (kd) yrkande 10.

Reservation 1 (fp, kd)

3. Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:N386 av Maria Larsson m.fl. (kd) yrkande 14.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

4. Energianvändning i statliga fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Bo256 av Marie Wahlgren m.fl. (fp) yrkande 15.