Fastighetsrätt

Civilutskottets bet 2009/10:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i de flesta fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om jordabalkens regler om köp och fel, fastighetsmäklarlagen, tomträtt, bostadsarrende samt expropriation.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-04
Justering: 2010-03-04
Betänkande publicerat: 2010-03-08
Trycklov: 2010-03-08
Reservationer 2
bet 2009/10:CU10

Nej till motioner om fastighetsrätt (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i de flesta fall tidigare riksdagsbeslut.

Motionerna handlar bland annat om jordabalkens regler om köp och fel, fastighetsmäklarlagen, tomträtt, bostadsarrende samt expropriation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-17
4

Beslut

Beslut: 2010-03-17
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fastighetsmäklarlagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C278, 2009/10:C420, 2009/10:C433, 2009/10:C434 och 2009/10:C451.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1102027
m810015
c20009
fp23005
kd20004
v01903
mp01603
-0001
Totalt145137067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Bostadsarrende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C365 i denna del, 2009/10:C395 och 2009/10:C483 yrkande 15 i denna del.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m810015
c20009
fp23005
kd20004
v01903
mp01603
-0001
Totalt144138067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tomträttsobligationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C494.

4. Lagfartskapning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C304.

5. Tredimensionell fastighetsindelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C458 yrkande 1.

6. Ledningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C458 yrkande 2.

7. Förvaltning av samfälligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C393.

8. Bryggrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:C293.

9. Övriga motionsförslag - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:C205, 2009/10:C216, 2009/10:C218, 2009/10:C221, 2009/10:C228, 2009/10:C234, 2009/10:C240, 2009/10:C253, 2009/10:C274, 2009/10:C281 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C282, 2009/10:C310, 2009/10:C321, 2009/10:C358, 2009/10:C365 i denna del, 2009/10:C381, 2009/10:C390 yrkande 68, 2009/10:C402, 2009/10:C413 yrkande 1, 2009/10:C457 yrkandena 1 och 2, 2009/10:C472, 2009/10:C483 yrkande 15 i denna del, 2009/10:N388 yrkande 13 och 2009/10:N459 yrkande 2.