Fastighetsrättsliga frågor

BoUs bet 2005/06:BoU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Fastighetsrättsliga frågor (BoU5)

Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Marklösen innebär att staten eller kommunen skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Riksrevisionen har redovisat resultatet av granskningen för riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer eftersom regeringen redan följt Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen sade också nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor från motionstiden 2004 och 2005.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-02
Justering: 2006-02-23
Betänkande publicerat: 2006-03-01
Trycklov: 2006-02-27
Reservationer 20
bet 2005/06:BoU5

Fastighetsrättsliga frågor (BoU5)

Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Marklösen innebär att staten eller kommunen skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Riksrevisionen har redovisat resultatet av granskningen för riksdagen. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer eftersom regeringen redan följt Riksrevisionens rekommendationer. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor från motionstiden 2004 och 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-10
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
18 förslagspunkter, 13 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fastighetsnamn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo238.

2. Fastighetskoordinater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo243.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m042013
c01606
fp03909
kd42306
v22006
mp13004
-1001
Totalt161120068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Expropriationsändamålen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ437 yrkandena 3 och 4, 2004/05:Bo302 yrkande 2 i denna del, 2005/06:Bo226 yrkande 2 och 2005/06:Bo300 yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (m, c)

4. Ersättningsreglerna vid expropriation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo302 yrkandena 2 i denna del och 3, 2004/05:Bo307 yrkande 3, 2005/06:Bo226 yrkandena 3 och 4, 2005/06:Bo255 yrkandena 11 och 12, 2005/06:Bo300 yrkandena 2 i denna del och 3 samt 2005/06:Bo335 yrkande 34.

Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m431011
c01606
fp40008
kd27006
v22006
mp13004
-1001
Totalt26717065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Återköpsrätt till exproprierad egendom

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo258, 2004/05:Bo259 och 2005/06:Bo287.

Reservation 4 (m, kd)

6. Kommunala förköp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo302 yrkande 13 och 2005/06:Bo300 yrkande 4.

Reservation 5 (m)

7. Äganderätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo302 yrkande 1, 2005/06:Bo226 yrkande 1 och 2005/06:Bo300 yrkande 1.

Reservation 6 (m, c)

8. Avskaffande av tomträttsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo302 yrkande 6, 2005/06:Bo259 och 2005/06:Bo300 yrkande 8 i denna del.

Reservation 7 (m, c)

9. Friköp av tomträtter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo307 yrkande 2, 2005/06:Bo214 yrkande 14 och 2005/06:Bo300 yrkande 8 i denna del.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

10. Upphävande av jordförvärvslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo255 yrkande 9.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (fp)

11. Utformningen av jordförvärvslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ449 yrkande 58, 2005/06:Bo225 och 2005/06:Bo300 yrkande 5.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (c, kd, mp)

12. Permanentboende - fritidsboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo287, 2004/05:Bo307 yrkande 8, 2005/06:N381 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Bo223, 2005/06:Bo244 yrkande 6, 2005/06:Bo255 yrkande 10, 2005/06:Bo278 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:Bo299 yrkandena 1 och 3.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m044011
c01606
fp04008
kd02616
v21007
mp13004
-1001
Totalt156126166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Betesrätt vid fäbodbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ497 yrkande 30 och 2005/06:MJ230.

Reservation 14 (c, fp, kd, v)

14. Häradsallmänningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo210 och 2005/06:L372 yrkande 3.

Reservation 15 (m, fp)

15. Ledningsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ442 yrkande 3.

Reservation 16 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m420013
c15007
fp40107
kd26016
v12106
mp01304
-0101
Totalt24536167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Herrelösa fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo303 yrkande 1 och 2005/06:Bo332.

Reservation 17 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m430012
c01606
fp38208
kd27006
v22006
mp13004
-0002
Totalt26418067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Informationsansvaret vid markarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo245, 2004/05:Bo302 yrkande 17 och 2005/06:Bo300 yrkande 12.

Reservation 18 (m, c, kd)

18. Marklösen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi7 yrkandena 1-6 och 8 samt lägger redogörelse 2005/06:RRS14 till handlingarna.

Reservation 19 (m, c)
Reservation 20 (fp)