Fastighetsrättsliga frågor

LUs bet 2005/06:LU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om fastighetsrättsliga frågor (LU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i huvudsak tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken och vissa arrendefrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-17
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-13
Trycklov: 2005-12-13
Reservationer 4
bet 2005/06:LU6

Alla beredningar i utskottet

2005-11-17, 2005-11-08

Motioner om fastighetsrättsliga frågor (LU6)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om fastighetsrättsliga frågor. Skälet är i huvudsak tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om felreglerna i jordabalken och vissa arrendefrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-01-25
4

Beslut

Beslut: 2006-01-25
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Felreglerna i jordabalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L281, 2005/06:L350 och 2005/06:L372 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m380017
c11515
fp036012
kd24009
v20206
mp11006
-1010
Totalt201412285

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ansvar för byggfel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo256 yrkande 2.

3. Arrende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L306.

4. Friköp av historiska arrenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:L247 och 2005/06:L346.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111230
m390016
c15025
fp360012
kd24009
v02206
mp01106
-1100
Totalt22635484

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Kreditsäkerhet i byggnader på annans mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:L372 yrkande 2.

Reservation 4 (fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m390016
c17005
fp036012
kd23109
v02206
mp11006
-1001
Totalt20559085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag