Filmpolitiska frågor

Kulturutskottets bet 2012/13:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2012

Beslut

Filmpolitiska frågor (KrU2)

Hösten 2012 kom staten och aktörer inom den svenska tv- och filmbranschen överens om ett nytt filmavtal för perioden 2013-2015. I avtalet behandlas bland annat frågan om stöd till svensk film. Regeringen föreslår att avtalets parter vid inkomstbeskattning även i fortsättningen får avdrag för de avgifter och bidrag som de enligt avtalet ska betala till Svenska Filminstitutet. Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag men med ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen med ändring av ikraftträdande och övergångsbestämmelserna - förslagspunkt 1. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-15
Justering: 2012-11-29
Betänkande publicerat: 2012-11-30
Trycklov: 2012-11-30
Reservationer 14
bet 2012/13:KrU2

Alla beredningar i utskottet

2012-11-15

Filmpolitiska frågor (KrU2)

Hösten 2012 kom staten och aktörer inom den svenska tv- och filmbranschen överens om ett nytt filmavtal för perioden 2013-2015. I avtalet behandlas bland annat frågan om stöd till svensk film. Regeringen föreslår att avtalets parter vid inkomstbeskattning även i fortsättningen får avdrag för de avgifter och bidrag som de enligt avtalet ska betala till Svenska Filminstitutet. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag men med ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag om filmpolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-11
4

Beslut

Beslut: 2012-12-12
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen enligt bilaga 2 med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna får följande lydelse:
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på avgifter och bidrag som har betalats respektive lämnats från och med dagen för ikraftträdandet.
2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för avgifter och bidrag som har betalats respektive lämnats för tid före den 1 januari 2013.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2012/13:22.

2. Övergripande inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr1 yrkande 1.

Reservation 1 (S, V)

3. Framtida statligt filmstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr326 yrkande 2.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M960011
MP22003
FP21003
C20003
SD18002
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29217040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Innehållet i filmavtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr3 yrkande 1.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M960011
MP22003
FP21003
C20003
SD01802
V17002
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29118040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Jämställdhetsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr1 yrkande 5 och 2012/13:Kr3 yrkande 2.

Reservation 4 (S, V)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S197014
M960011
MP22003
FP21003
C20003
SD50132
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1821141340

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Åtgärder mot olovlig hantering av film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr2.

Reservation 6 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S971014
M960011
MP02203
FP21003
C20003
SD18002
V11512
KD17002
PP0000
-0000
Totalt27038140

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Förbättrade villkor för producenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr1 yrkande 8.

Reservation 7 (S)

8. Stöd till produktion av svensk film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr3 yrkande 3.

Reservation 8 (SD)

9. Stöd till distribution och visning av film i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr1 yrkandena 2 och 4.

Reservation 9 (S, V)

10. Digitalisering av biografer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr1 yrkande 3.

Reservation 10 (S, V)

11. Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr1 yrkande 6.

Reservation 11 (S, V)

12. Textning och syntolkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:So314 yrkande 1.

Reservation 12 (S, V)

13. Spridning av svensk film i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr1 yrkande 7.

Reservation 13 (S)

14. Filmarkivet i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr252.

Reservation 14 (S, V)