Fiske m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1999/2000:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2000

Beslut

Kartläggning och översyn av handredskapsfisket (MJU8)

Riksdagen gav, med anledning av m-motioner, regeringen i uppdrag att göra en kartläggning och översyn av det nuvarande fria handredskapsfisket. En fortsatt positiv utveckling av fisketurismen och sportfisket förutsätter ett uthålligt utnyttjande av fiskeresurserna. Förutom att resursutnyttjandet i större utsträckning än i dag kan behöva kartläggas bör därför även möjligheterna till en lokalt organiserad kontroll av nyttjandet och av vården av fiskeresurserna i berörda områden ses över.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-02-08
Justering: 2000-02-24
Betänkande 1999/2000:MJU8

Alla beredningar i utskottet

2000-02-08, 2000-02-03, 2000-01-27

Kartläggning och översyn av handredskapsfisket (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår, med anledning av m-motioner, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en kartläggning och översyn av det nuvarande fria handredskapsfisket. En fortsatt positiv utveckling av fisketurismen och sportfisket förutsätter ett uthålligt utnyttjande av fiskeresurserna. Förutom att resursutnyttjandet i större utsträckning än i dag kan behöva kartläggas bör därför även möjligheterna till en lokalt organiserad kontroll av nyttjandet och av vården av fiskeresurserna i berörda områden ses över.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-03-22
4

Beslut

Beslut: 2000-03-23

Protokoll med beslut