Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om fiskepolitik (MJU14)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om fiskepolitik. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Sveriges roll i utformningen av EU:s fiskepolitik, reform av den gemensamma fiskepolitiken, selektiva fiskemetoder, regelförenkling samt marin forskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-04-10
Justering: 2007-04-26
Betänkande publicerat: 2007-05-07
Trycklov: 2007-05-07
Reservationer 8
Betänkande 2006/07:MJU14

Alla beredningar i utskottet

2007-04-10

Nej till motioner om fiskepolitik (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om fiskepolitik. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om Sveriges roll i utformningen av EU:s fiskepolitik, reform av den gemensamma fiskepolitiken, selektiva fiskemetoder, regelförenkling samt marin forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-16
4

Beslut

Beslut: 2007-05-16
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 maj 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fiskeripolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.

2. Långsiktigt hållbart fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ248, 2006/07:MJ268 yrkandena 1 och 3, 2006/07:MJ305 yrkandena 1-3, 2006/07:MJ378 yrkande 3 och 2006/07:MJ390 yrkandena 20, 21 och 26-28.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s981031
m760021
c24005
fp170011
kd17007
v01705
mp01207
Totalt23230087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Trålning i känsliga områden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ390 yrkandena 29 och 30.

Reservation 2 (v)

4. Lokal samförvaltning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ268 yrkande 2 och 2006/07:MJ366.

Reservation 3 (s)

5. Det kustnära fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ237 yrkande 3, 2006/07:MJ252 och 2006/07:MJ379.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s099031
m760021
c24005
fp180010
kd17007
v01804
mp12007
Totalt147117085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Fiske i fjällområdet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ230 och 2006/07:MJ358.

7. Ålfiske m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ223, 2006/07:MJ274, 2006/07:MJ296 yrkande 4 och 2006/07:MJ378 yrkande 2.

Reservation 5 (s)

8. Hemälvsprincipen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ377.

9. Fiskerikontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ301, 2006/07:MJ309 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ365, 2006/07:MJ378 yrkande 4 och 2006/07:MJ390 yrkandena 23-25.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)
Reservation 8 (mp)

10. Strukturfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ237 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ290.