Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fiskeripolitik. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om EU:s fiskeripolitik, småskaligt fiske, tillstånd till vattenbruk och insjöfiske.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-01-30
Justering: 2014-02-18
Betänkande publicerat: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-24
Reservationer 17
bet 2013/14:MJU9

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fiskeripolitik. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om EU:s fiskeripolitik, småskaligt fiske, tillstånd till vattenbruk och insjöfiske.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-05
4

Beslut

Beslut: 2014-03-05
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Selektiva fiskeredskap m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ262 av Eva Lohman (M),
2013/14:MJ290 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)

2. Subventioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ398 av Olle Thorell (S).

Reservation 3 (V)

3. EU:s fiskeflotta m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 38,
2013/14:MJ263 av Eva Lohman (M) och
2013/14:MJ502 av Eva Lohman (M).

Reservation 4 (MP, V)

4. Regionalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 5 (S, V)

5. Villkor för småskaligt fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ294 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
2013/14:MJ404 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S),
2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (båda C) i denna del,
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 23 och
2013/14:MJ511 av Eva Lohman (M).

Reservation 6 (S)

6. Kvotsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ230 av Lars-Arne Staxäng (M),
2013/14:MJ288 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
2013/14:MJ391 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) och
2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (båda C) i denna del.

7. Ålfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ253 av Anders Åkesson (C),
2013/14:MJ261 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:MJ285 av Peter Jeppsson m.fl. (S),
2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:MJ436 av Annicka Engblom (M) och
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 27 i denna del.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (MP, V)

8. Utsättning av ålyngel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ261 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkandena 2-4 och
2013/14:MJ434 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (båda S) yrkandena 1-3.

Reservation 9 (MP)

9. Skydd av hälleflundra

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 27 i denna del.

10. Laxfisket i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ289 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
2013/14:MJ390 av Peter Jeppsson m.fl. (S) och
2013/14:MJ495 av Karin Åström och Katarina Köhler (båda S).

Reservation 10 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP24001
FP20004
C19004
SD18002
V17002
KD16003
Totalt21294043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. EU:s fiskepartnerskapsavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10 och
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 11 (S)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S029218
M98009
MP23101
FP20004
C18005
SD17012
V01702
KD16003
Totalt192209344

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. EU:s fiskeriavtal med Marocko

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9 och
2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 13 (S, MP, V)

13. Bottentrålning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 14 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M98009
MP02401
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD16003
Totalt26541043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Åtgärder mot illegalt fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 39.

Reservation 15 (MP)

15. Förutsättningar för vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ369 av Josef Fransson m.fl. (SD) och
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M98009
MP24001
FP20004
C19004
SD01802
V17002
KD16003
Totalt28818043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Tillståndsprövning av fiskodling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ342 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S),
2013/14:MJ378 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
2013/14:MJ429 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C).

Reservation 17 (S, MP, V)

17. Sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ264 av Eva Lohman (M),
2013/14:MJ271 av Gustav Nilsson (M) och
2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (båda C) i denna del.

18. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.