Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2014/15:MJU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU6)

Riksdagen sa nej till motioner om olika fiskeripolitiska frågor från allmänna motionstiden 2014. Anledningen är främst att riksdagen tidigare tagit ställning i vissa av frågorna samt att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om EU:s gemensamma fiskeripolitik, regelverket för yrkesfisket, vattenbruk och vissa fiskeredskap samt den nationella ålförvaltningsplanen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Justering: 2015-02-19
Trycklov: 2015-02-23
Reservationer 6
bet 2014/15:MJU6

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU6)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om olika fiskeripolitiska frågor från allmänna motionstiden 2014. Anledningen är främst att riksdagen tidigare tagit ställning i vissa av frågorna samt att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om EU:s gemensamma fiskeripolitik, regelverket för yrkesfisket, vattenbruk och vissa fiskeredskap samt den nationella ålförvaltningsplanen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-03
Debatt i kammaren: 2015-03-04
4

Beslut

Beslut: 2015-03-04
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den gemensamma fiskeripolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 25,

2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkande 9 och

2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 2.2.

Reservation 1 (V)

2. Regelverket för yrkesfisket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:598 av Lars Tysklind och Said Abdu (FP),

2014/15:819 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (C),

2014/15:858 av Roland Utbult (KD),

2014/15:2254 av Jan R Andersson (M) och

2014/15:951 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (S).

Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 101 0 0 12
M 0 77 0 7
SD 45 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 187 125 0 37


3. Laxfisket i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Redskapsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 21 och 22 samt

2014/15:900 av Michael Svensson och Maria Plass (M).

Reservation 3 (V)

5. Vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2782 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkandena 1-5,

2014/15:324 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S) och

2014/15:2544 av Lena Ek (C) yrkande 10.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 13 0 0 6
S 100 0 0 13
M 76 1 0 7
SD 0 44 0 5
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 261 45 0 43


6. Vattenägares rådighet över vattnet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Kräftfiske på enskilt vatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1515 av Runar Filper och Anders Forsberg (SD).

Reservation 5 (SD)

8. Den nationella ålförvaltningsplanen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Totalförbud mot ålfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:848 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 23.

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 101 0 0 12
M 77 0 0 7
SD 45 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 292 20 0 37