Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2016/17:MJU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU14)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om fiskeripolitik. Motionerna handlade bland annat om globalt hållbart fiske, regelverket för yrkesfisket och märkning av fisk. Riksdagen sa nej till förslagen, främst med hänvisning till pågående arbete.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-16
Justering: 2017-04-06
Trycklov: 2017-04-20
Reservationer 23
bet 2016/17:MJU14

Alla beredningar i utskottet

2017-03-16

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU14)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om fiskeripolitik. Motionerna handlar bland annat om globalt hållbart fiske, regelverket för yrkesfisket och märkning av fisk. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, främst med hänvisning till pågående arbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-26
Debatt i kammaren: 2017-04-27
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Globalt hållbart fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 13,

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10 och

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

2. Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 263 43 0 43


3. Regelverket för yrkesfisket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:384 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),

2016/17:864 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2016/17:1726 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 5,

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 11,

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 6 och 7,

2016/17:3185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3 och

2016/17:3197 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C).

Reservation 5 (M, SD)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (L)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 2
Totalt 141 116 49 43


4. Överlåtande av fiskelicens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 9.

Reservation 9 (C)

5. Ökade kustkvoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 10 (SD)

6. Laxfisket i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1151 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S).

7. Redskapsanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 5 och

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (V)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 0 43 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 2
Totalt 231 18 57 43


8. Fiske i marina skyddade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 14 (V)

9. Ålförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:595 av Magnus Manhammar (S),

2016/17:1673 av Annelie Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S) yrkandena 1-3,

2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2 och

2016/17:3021 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C).

10. Totalförbud mot ålfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 15 (V)

11. Vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1956 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 12,

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 8 och

2016/17:3185 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 0 73 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 171 43 92 43


12. Maximal hållbar avkastning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 19 (SD)

13. Märkning av fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 20 (KD)

14. Fiskefria områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 21 (KD)

15. Fiskevårdsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2552 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 8.

Reservation 22 (KD)

16. Länsstyrelsernas fisketillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 23 (V)

17. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.