Fiskeripolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2018

Beslut

Regelverket som reglerar vattenbruk borde ses över (MJU13)

Regeringen borde se över regelverket som reglerar vattenbruk och arbeta för ett effektivare uppföljningssystem inom fiskeområdet. Det tycker riksdagen som riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att se över båda områdena.

Anledningen till det är bland annat att riksdagen anser att det svenska vattenbruket har en stor utvecklingspotential som bör tas tillvara i större utsträckning. Ett vattenbruk är odling av bland annat fisk, kräftdjur och alger. När det gäller uppföljning inom fiskeområdet tycker riksdagen att det finns brister i det nuvarande systemet och att det krävs mer effektiva åtgärder för att kunna förvalta fiskbestånden på bästa sätt.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om fiskeripolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3346 yrkande 10 och 2017/18:3855 yrkandena 51 och 52 ett tillkännagivande om en översyn av det regelverk som reglerar vattenbruk för att underlätta långsiktiga utvecklingsmöjligheter för det svenska vattenbruket. Utskottet föreslår med bifall till motion 2017/18:3717 yrkande 9 ett tillkännagivande om ett effektivare uppföljningssystem inom fiskeområdet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-30
Justering: 2018-03-01
Trycklov: 2018-03-01
Reservationer 21
bet 2017/18:MJU13

Regelverket som reglerar vattenbruk borde ses över (MJU13)

Regeringen borde se över regelverket som reglerar vattenbruk och arbeta för ett effektivare uppföljningssystem inom fiskeområdet.
Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att se över båda områdena.

Anledningen till det är bland annat att utskottet anser att det svenska vattenbruket har en stor utvecklingspotential som bör tas tillvara i större utsträckning. Ett vattenbruk är odling av bland annat fisk, kräftdjur och alger. När det gäller uppföljning inom fiskeområdet tycker utskottet att det finns brister i det nuvarande systemet och att det krävs mer effektiva åtgärder för att kunna förvalta fiskbestånden på bästa sätt.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017 om fiskeripolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-13
Debatt i kammaren: 2018-03-14
4

Beslut

Beslut: 2018-03-14
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell strategi för svenskt fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1167 av Roland Utbult (KD),

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 55 och

2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 41 0 4
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 4
Totalt 241 42 18 48


2. Regelverket som reglerar vattenbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om en översyn av det regelverk som reglerar vattenbruk för att underlätta långsiktiga utvecklingsmöjligheter för det svenska vattenbruket, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 10 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkandena 51 och 52.

Reservation 3 (S, MP)

3. Fiskhälsoprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 53.

Reservation 4 (C)

4. Vetenskapliga rekommendationer och fiskemöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 13,

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 6 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 58.

Reservation 5 (M, C, L, KD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 41 0 0 4
MP 21 0 1 3
C 0 18 0 4
V 0 0 18 3
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 1 0 0 4
Totalt 162 120 19 48


5. Miljövänligt fiske och tilldelning av fiskekvoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 7 (L)

6. Livskraftiga fiskbestånd i Östersjön och Västerhavet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 12.

Reservation 8 (M, C, L, KD)

7. Landningsskyldighetens införande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 61.

Reservation 9 (C)

8. Gemensam standard för fiskerikontrollen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 71.

Reservation 10 (C)

9. Effektivare fiskeövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 15 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 59.

Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 41 0 0 4
MP 22 0 0 3
C 0 1 17 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 4
Totalt 265 19 17 48


10. Effektivare uppföljningssystem inom fiskeområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska verka för effektivare uppföljningssystem inom fiskeområdet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 9.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 98 0 14
M 71 0 0 12
SD 41 0 0 4
MP 0 22 0 3
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 4
Totalt 163 138 0 48


11. Utveckling av selektiva redskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 14,

2017/18:1163 av Roland Utbult (KD),

2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) yrkande 9,

2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 57 och

2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 7.

Reservation 14 (M, L)
Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 41 4
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 0 18 3
L 0 16 0 3
KD 15 0 0 1
- 0 0 1 4
Totalt 136 87 78 48


12. Ålfisketillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:237 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C),

2017/18:1219 av Per-Ingvar Johnsson (C),

2017/18:2004 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1 i denna del,

2017/18:2430 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C),

2017/18:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 4 och

2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S).

Reservation 18 (M, SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 70 0 13
SD 0 41 0 4
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 1 0 4
Totalt 155 145 0 49


13. Kunskaper och traditioner i svenskt ålfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 12 i denna del.

Reservation 19 (SD)

14. Ålfiskeförbud och åtgärder för att rädda ålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 16,

2017/18:1392 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:2004 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1 i denna del och 2,

2017/18:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5 och

2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkande 12 i denna del.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

15. Övriga fiskeri- och vattenbruksfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:130 av Said Abdu (L),

2017/18:1388 av Magnus Manhammar (S),

2017/18:2056 av Lena Asplund (M) och

2017/18:3278 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 1-3.

16. Förslagspunkter som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.