FiU10

Finansutskottets betänkande 2006/07:FiU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2006

Beslut

Sammanställning av statsbudgeten för 2007 (FiU10)

Riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för år 2007.

Utskottets förslag till beslut: Sammanställning av riksdagens beslut om utgifter och inkomster på statsbudgeten för 2007.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-12-20
Justering: 2006-12-21
Betänkande publicerat: 2006-12-22
Trycklov: 2006-12-22
Betänkande 2006/07:FiU10

Sammanställning av statsbudgeten för 2007 (FiU10)

Riksdagen överlämnar till regeringen en sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för år 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-21
4

Beslut

Beslut: 2006-12-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statsbudget för 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen överlämnar den av finansutskottet sammanställda statsbudgeten för 2007, försedd med talmannens underskrift, till regeringen.