Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål (UbU18)

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska få överlämnas på entreprenad till en annan skolhuvudman. Även fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad till en annan skolhuvudman.

Idag saknas det möjlighet för till exempel en kommun att vara beställare av entreprenad när det gäller modersmålsundervisning. En kommun kan inte heller enligt de nuvarande reglerna vara utförare av entreprenad. De nya möjligheterna kan till exempel innebära att en kommun sluter avtal med en annan kommun om att utföra modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet. Det får dock endast ske om kommunen gjort ansträngningar för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Riksdagen sa ja till det här förslaget från regeringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2016.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål (UbU18)

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska få överlämnas på entreprenad till en annan skolhuvudman. Även fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad till en annan skolhuvudman.

Idag saknas det möjlighet för till exempel en kommun att vara beställare av entreprenad när det gäller modersmålsundervisning. En kommun kan inte heller enligt de nuvarande reglerna vara utförare av entreprenad. De nya möjligheterna kan till exempel innebära att en kommun sluter avtal med en annan kommun om att utföra modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet. Det får dock endast ske om kommunen gjort ansträngningar för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det här förslaget från regeringen. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.