Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2016

Beslut

Nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål (UbU18)

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska få överlämnas på entreprenad till en annan skolhuvudman. Även fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad till en annan skolhuvudman.

Idag saknas det möjlighet för till exempel en kommun att vara beställare av entreprenad när det gäller modersmålsundervisning. En kommun kan inte heller enligt de nuvarande reglerna vara utförare av entreprenad. De nya möjligheterna kan till exempel innebära att en kommun sluter avtal med en annan kommun om att utföra modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet. Det får dock endast ske om kommunen gjort ansträngningar för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Riksdagen sa ja till det här förslaget från regeringen. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2016.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-05-24
Justering: 2016-06-16
Trycklov: 2016-06-16
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:UbU18

Nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål (UbU18)

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska få överlämnas på entreprenad till en annan skolhuvudman. Även fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmål ska få överlämnas på entreprenad till en annan skolhuvudman.

Idag saknas det möjlighet för till exempel en kommun att vara beställare av entreprenad när det gäller modersmålsundervisning. En kommun kan inte heller enligt de nuvarande reglerna vara utförare av entreprenad. De nya möjligheterna kan till exempel innebära att en kommun sluter avtal med en annan kommun om att utföra modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet. Det får dock endast ske om kommunen gjort ansträngningar för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det här förslaget från regeringen. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-06-20
Debatt i kammaren: 2016-06-21
4

Beslut

Beslut: 2016-06-21
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:173 och avslår motion

2015/16:3413 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 77 0 0 7
SD 0 40 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 20 0 0 1
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 275 40 0 34


2. Försöksverksamhet med fjärrundervisning i alla ämnen på entreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 0 77 0 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 0 21 0 1
V 20 0 0 1
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 187 128 0 34


3. Uppdrag till Skolinspektionen att följa upp huvudmännens ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3410 av Daniel Riazat m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 76 0 1 7
SD 40 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 294 20 1 34