Fler avdelningar i Lagrådet

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2013

Beslut

Lagrådet får bättre möjligheter att hantera arbetstoppar (KU8)

Lagrådet består av domare eller tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen och har som uppgift att yttra sig över lagförslag. För att kunna hantera ökad arbetsbelastning ska Lagrådet i undantagsfall och under kortare tidsperioder få möjlighet att arbeta på fem avdelningar istället för nuvarande högst fyra.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-05
Justering: 2013-11-12
Betänkande publicerat: 2013-11-13
Trycklov: 2013-11-13
Betänkande 2013/14:KU8

Beredningar i utskottet

2013-10-24

Lagrådet får bättre möjligheter att hantera arbetstoppar (KU8)

Lagrådet består av domare eller tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen och har som uppgift att yttra sig över lagförslag. För att kunna hantera ökad arbetsbelastning föreslår regeringen att Lagrådet i undantagsfall och under kortare tidsperioder ska få möjlighet att arbeta på fem avdelningar istället för nuvarande högst fyra.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill dock betona att det är viktigt att Lagrådet får förutsättningar att arbeta utan alltför stora arbetsanhopningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-21
4

Beslut

Beslut: 2013-11-21
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fler avdelningar i Lagrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:13.