Fler elever i fler skolor

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 september 2016

Beslut

Friskolor ska få göra undantag för nyanlända i urvalet av elever (UbU3)

Friskolor ska kunna göra undantag från sina urvalsregler. Det gäller de skolor som har ett kösystem där de elever som stått längst tid i kö får börja på skolan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det innebär att skolorna kan erbjuda ett begränsat antal nyanlända elever som inte har tillräckligt med kötid plats på skolan.

Den särskilda kvoten bör avse elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före skolstarten det aktuella läsåret. Lagändringen börjar gälla den 1 november 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-06-16
Justering: 2016-09-20
Trycklov: 2016-09-21
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:UbU3

Alla beredningar i utskottet

2016-06-16

Friskolor ska få göra undantag för nyanlända i urvalet av elever (UbU3)

Friskolor ska kunna göra undantag från sina urvalsregler. Det gäller de skolor som har ett kösystem där de elever som stått längst tid i kö får börja på skolan. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Det innebär att skolorna kan erbjuda ett begränsat antal nyanlända elever som inte har tillräckligt med kötid plats på skolan.

Den särskilda kvoten bör avse elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år före skolstarten det aktuella läsåret. Lagändringen ska börja gälla den 1 november 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-09-27
Debatt i kammaren: 2016-09-28
4

Beslut

Beslut: 2016-09-28
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 28 september 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Fler elever i fler skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:184 och avslår motion

2015/16:3425 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 0 40 0 8
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 274 40 0 35