Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande

Utbildningsutskottets bet 2017/18:UbU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2018

Beslut

Kraven på behörighet till högskolan ska bli tydligare (UbU25)

Regeringen vill kunna ändra reglerna om behörighet och urval till högskolan utan att behöva ta hänsyn till de ställningstaganden, så kallade riksdagsbindningar, som riksdagen gjort om detta tidigare. Riksdagsbindningar om behörighet och urval till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska därför tas bort. Riksdagen ska endast ta beslut om vilka ramar som gäller för tillträde till högskolan och inte längre ta ställning till regleringen i detalj om behörighet och urval.

Syftet med förslaget är bland annat att regeringen vill ändra reglerna så att det blir tydligare och mer förutsägbart vilka krav som ställs för att kunna antas till en högskoleutbildning på grundnivå. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-24
Trycklov: 2018-05-25
Reservationer 7
bet 2017/18:UbU25

Kraven på behörighet till högskolan ska bli tydligare (UbU25)

Regeringen vill kunna ändra reglerna om behörighet och urval till högskolan utan att behöva ta hänsyn till de ställningstaganden, så kallade riksdagsbindningar, som riksdagen gjort om detta tidigare. Riksdagsbindningar om behörighet och urval till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå ska därför tas bort. Riksdagen ska endast ta beslut om vilka ramar som gäller för tillträde till högskolan och inte längre ta ställning till regleringen i detalj om behörighet och urval.

Syftet med förslaget är bland annat att regeringen vill ändra reglerna så att det blir tydligare och mer förutsägbart vilka krav som ställs för att kunna antas till en högskoleutbildning på grundnivå. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildnings- departementets verksamhetsområde,
b) godkänner vad regeringen föreslår om
1. hävande av riksdagsbindningar om behörighet och urval till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare,
2. de övergripande ramarna för regleringen om grundläggande och särskild behörighet och urval till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:204 punkterna 1-3 och avslår motionerna

2017/18:4031 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 2,

2017/18:4090 av Christer Nylander (L) yrkande 1,

2017/18:4091 av Erik Bengtzboe m.fl. (M),

2017/18:4113 av Annika Eclund m.fl. (KD) och

2017/18:4118 av Fredrik Christensson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C).

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 71 0 12
SD 0 0 34 8
MP 21 0 0 4
C 0 20 0 2
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 4 4
Totalt 138 120 38 53


2. Lämplighetsbedömning och särskilda krav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4090 av Christer Nylander (L) yrkande 3.

Reservation 3 (L)

3. Urval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:4031 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 3 och

2017/18:4090 av Christer Nylander (L) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 70 0 0 13
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 0 0 15 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 241 38 15 55


4. Riksdagens ansvar för frågor som rör tillträde till högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4031 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 1.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 71 0 0 12
SD 0 34 0 8
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 257 38 0 54


5. Högskolestyrelsens sammansättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4031 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) yrkande 4.

Reservation 7 (SD)