FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2016

Beslut

Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om kvinnor, fred och säkerhet i svensk utrikespolitik. Flera motioner handlar om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer.

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sverige antog, som ett av de första länderna i världen, en nationell handlingsplan för implementering av resolutionen. Den handlingsplanen gällde till och med 2015. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, konstaterar att regeringen börjat arbeta med att förnya handlingsplanen och förutsätter att regeringen påskyndar det arbetet.

Att uppfylla kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter är en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden och en förutsättning för Sveriges bredare utrikespolitiska mål om utveckling, demokrati, fred och säkerhet, betonar utrikesutskottet.

En resolution talar om FN:s inställning i en fråga. Resolutioner som antas av säkerhetsrådet är juridiskt bindande för alla FN:s medlemsstater.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-12-08
Justering: 2016-01-14
Trycklov: 2016-01-20
Reservationer 4
Betänkande 2015/16:UU9

Alla beredningar i utskottet

2015-12-08, 2015-11-26, 2015-11-12

Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU9)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om kvinnor, fred och säkerhet i svensk utrikespolitik. Flera motioner handlar om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer.

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sverige antog, som ett av de första länderna i världen, en nationell handlingsplan för implementering av resolutionen. Den handlingsplanen gällde till och med 2015. Utrikesutskottet konstaterar att regeringen börjat arbeta med att förnya handlingsplanen och förutsätter att regeringen påskyndar det arbetet.

Att uppfylla kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter är en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden och en förutsättning för Sveriges bredare utrikespolitiska mål om utveckling, demokrati, fred och säkerhet, betonar utskottet.

En resolution talar om FN:s inställning i en fråga. Resolutioner som antas av säkerhetsrådet är juridiskt bindande för alla FN:s medlemsstater.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-01-26
Debatt i kammaren: 2016-01-27
4

Beslut

Beslut: 2016-01-27
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 januari 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Implementering av FN:s resolution 1325

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 2,

2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 10,

2014/15:140 av Stig Henriksson m.fl. (V) yrkandena 18 och 19,

2014/15:1880 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkandena 5 och 6,

2014/15:2321 av Kerstin Lundgren (C) yrkande 12 och

2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (L)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 2 14
M 0 0 76 8
SD 38 0 0 10
MP 24 0 0 1
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
L 0 0 13 6
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 176 17 107 49


2. Övriga yrkanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: