Fokus på film - en ny svensk filmpolitik

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

En ny svensk filmpolitik (KrU5)

Regeringen har lämnat förslag på en ny svensk filmpolitik. De nationella filmpolitiska målen omfattar i huvudsak tre centrala områden: produktion, distribution och visning samt filmkulturell verksamhet. Inriktningen på filmpolitiken är bland annat att utveckla svensk filmproduktion och verka för att svensk filmpolitik blir en dynamisk tillväxtbransch. Den nya politiken poängterar att svensk film ska spegla hela landet. Kvinnliga filmskapares möjligheter behöver bli bättre. Det är viktigt att stärka film på de nationella minoritetsspråken. Filmpolitiken ska också främja regional och lokal filmkultur. Biografens roll som kulturell mötesplats blir tydligare i den nya filmpolitiken. Riksdagen sade ja till förslagen om en ny svensk filmpolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-17
Betänkande publicerat: 2005-11-25
Trycklov: 2005-11-25
Reservationer 12
bet 2005/06:KrU5

Alla beredningar i utskottet

2005-10-27, 2005-10-25

En ny svensk filmpolitik (KrU5)

Regeringen har lämnat förslag på en ny svensk filmpolitik. De nationella filmpolitiska målen omfattar i huvudsak tre centrala områden: produktion, distribution och visning samt filmkulturell verksamhet. Inriktningen på filmpolitiken är bland annat att utveckla svensk filmproduktion och verka för att svensk filmpolitik blir en dynamisk tillväxtbransch. Den nya politiken poängterar att svensk film ska spegla hela landet. Kvinnliga filmskapares möjligheter behöver bli bättre. Det är viktigt att stärka film på de nationella minoritetsspråken. Filmpolitiken ska också främja regional och lokal filmkultur. Biografens roll som kulturell mötesplats blir tydligare i den nya filmpolitiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-06
4

Beslut

Beslut: 2005-12-08
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vissa övergripande frågor inför 2006 års filmavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr233 yrkandena 20 och 21.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c19003
fp380010
kd27015
v23005
mp15002
-1001
Totalt24344161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Filmavtalets demokratiska förankring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr10 yrkande 1 och 2005/06:Kr417 yrkande 18.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m044011
c21703
fp038010
kd02805
v23005
mp15002
-1001
Totalt160127062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kvalitetsbegreppet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr10 yrkande 2.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Ett delat ansvar för filmpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ett delat ansvar för filmpolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:3 punkt 3.

5. Filmstödet i ett genusperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr10 yrkande 3 och 2005/06:Kr382 yrkande 12.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m224011
c16123
fp153210
kd03255
v23005
mp01502
-0101
Totalt1463211061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Produktionsstöd till filmer på nationella minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr382 yrkande 11.

7. Biografstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr10 yrkande 4.

8. Internationalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr10 yrkande 8.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

9. Stöd till regionala resurscentrum för film och video

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr10 yrkande 6 och 2005/06:Kr417 yrkande 19.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

10. Ett filmresurscentrum för samer och tornedalingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr296.

11. Regionala resurscentrum och filmskapare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr334 yrkande 29.

Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m440011
c01903
fp380010
kd28005
v23005
mp15002
-1001
Totalt26819062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Filminstitutets distribution av värdefull film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr10 yrkande 5.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

13. Digital biografutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr223 och 2005/06:Kr334 yrkande 30.

14. Textning av film och teaterföreställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr239 yrkande 2.

15. Långsiktigt bevarande av film

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr10 yrkande 7 och 2005/06:Kr417 yrkande 21.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m044011
c01903
fp038010
kd02805
v23005
mp14012
-1001
Totalt158129161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Resurser till Filmarkivet i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr9.

17. Ändring i sekretesslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets i bilaga 3 redovisade förslag till lag om ändring i lagen (2005:341) om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:3 punkt 1 och avslår motion 2005/06:Kr417 yrkande 20.

18. Ändring i inkomstskattelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:3 punkt 2.

19. En fond för fria filmare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr382 yrkande 10.

20. Kammarrättens samråd med beteendevetenskaplig kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub591 yrkande 3.

Reservation 10 (kd)

21. Ändring av sjuårsgränsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr256.

22. Barnvagnsbio

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr240 och 2005/06:Kr381 yrkande 50.

Reservation 11 (m, fp)

23. Skadligt medieinnehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:U340 yrkande 15.

24. Medierådets resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Ub591 yrkande 4.

Reservation 12 (kd)