Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2006/07:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 juni 2007

Beslut

Lagändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting (KU24)

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bildade i mars 2007 ett gemensamt förbund, Sveriges Kommuner och Landsting. Som en följd av detta behövs det vissa lagändringar. Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och i lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-05-31
Justering: 2007-06-07
Betänkande publicerat: 2007-06-08
Trycklov: 2007-06-08
Betänkande 2006/07:KU24

Alla beredningar i utskottet

2007-05-31

Lagändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting (KU24)

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet bildade i mars 2007 ett gemensamt förbund, Sveriges Kommuner och Landsting. Som en följd av detta behövs det vissa lagändringar. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och i lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-06-20
4

Beslut

Beslut: 2007-06-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1974:731) om rättegången i arbetstvister,
2. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:113.