Folkbildning

Kulturutskottets betänkande 2003/04:KRU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2004

Beslut

Motioner om folkbildning (KrU5)

Riksdagen sade nej till motioner om folkbildning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2001, 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-22
Justering: 2004-02-12
Betänkande publicerat: 2004-02-26
Trycklov: 2004-02-24
Reservationer 6
Betänkande 2003/04:KRU5

Alla beredningar i utskottet

2004-01-22

Motioner om folkbildning (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkbildning. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2001, 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-03
4

Beslut

Beslut: 2004-03-03
14 förslagspunkter, 10 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Folkbildningsrådets roll och uppdelning av folkbildningsanslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr236 yrkande 4 i denna del och 2003/04:Kr209 yrkande 4 i denna del.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m14806
c17005
fp40008
kd29004
v24006
mp14003
-0000
Totalt25448047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Folkbildningens oberoende, särart m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub29 yrkandena 1 och 3, 2001/02:Ub30 yrkande 13 och 2003/04:Kr329 yrkande 1.

3. Statens, landstingens och kommunernas ansvar för finansieringen av folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr233 och 2003/04:Kr273.

4. Konsekvenser av kommuners minskade eller slopade bidrag till folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr336 yrkande 15 och 2003/04:Kr326 yrkande 14.

5. Folkhögskolors och studieförbunds behov av resursförstärkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Kr283 yrkande 1, 2003/04:Kr326 yrkande 19 och 2003/04:Kr330 yrkande 1.

Reservation 2 (c)

6. Bidrag till punktskriftsutbildning vid folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K334 yrkande 1.

7. Utbildning till teckenspråkstolk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Ub366.

8. Stödet till teckenspråksutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr346.

9. Kvalificerad musikutbildning vid folkhögskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr364.

10. Komletterande svenskundervisning för invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A271 yrkande 2.

11. Minoritetsspråk och minoriteters kultur inom folkbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr326 yrkande 18.

Reservation 3 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m48007
c01606
fp04008
kd28005
v24006
mp11303
-0000
Totalt23559055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Samordning av statligt bidrag till studieförbunds och amatörkulturorganisationers verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr236 yrkandena 4 i denna del och 5, 2002/03:Kr366 yrkande 3, 2003/04:Kr209 yrkandena 4 i denna del och 5, 2003/04:Kr274 och 2003/04:Kr329 yrkande 9.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290015
m20476
c17005
fp40008
kd02904
v24006
mp14003
-0000
Totalt226294747

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Ett särskilt anslag till amatörkulturorganisationernas verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr336 yrkande 14, 2003/04:Kr287 och 2003/04:Kr326 yrkandena 20 och 21.

Reservation 6 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m48106
c01705
fp39009
kd28005
v24006
mp01403
-0000
Totalt26732050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Statligt bidrag till Amatörkulturens samrådsgrupp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Kr288 yrkandena 1 och 2.