Folkhälsa

Socialutskottets betänkande 2005/06:SoU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Riksdagen sade nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om folkhälsa.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.