Folkhälsofrågor m.m.

Socialutskottets betänkande 1998/99:SoU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 1999

Beslut

Motioner om folkhälsofrågor m.m. (SoU8)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om olika folkhälso- och tobaksfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-02-16
Justering: 1999-03-11
Betänkande 1998/99:SoU8

Motioner om folkhälsofrågor m.m. (SoU8)

Socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om olika folkhälso- och tobaksfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-26
4

Beslut

Beslut: 1999-04-14

Protokoll med beslut