Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 1998

Beslut

Folkhälsofrågor (SoU11)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden om folkhälsofrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-20
Justering: 1997-12-04
Betänkande 1997/98:SoU11

Alla beredningar i utskottet

1997-11-20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-01-28
4

Beslut

Beslut: 1998-01-28

Protokoll med beslut