Folkhälsopolitik

Socialutskottets betänkande 2004/05:SOU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2005

Beslut

Nationellt program för att förhindra självmord (SoU11)

Samhället måste göra mer för att förhindra självmord. Riksdagen vill därför att ett nationellt program för att förhindra självmord ska tas fram. Riksdagen vill att regeringen tar fram ett nationellt program för självmordsprevention. Dessutom ska regeringen redovisa detta arbete till riksdagen. Självmord kan vara den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Riksdagen konstaterar att olika insatser gjorts i samhället, men anser att fler åtgärder behövs för att förhindra självmord. Alla riksdagspartier har lämnat in motioner som handlar om åtgärder för att förhindra att människor tar sina liv. Riksdagens uppmaning till regeringen grundar sig på dessa motioner.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner om självmordsprevention. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

80 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-03-15
Justering: 2005-04-07
Betänkande publicerat: 2005-04-22
Trycklov: 2005-04-21
Reservationer 24
Betänkande 2004/05:SOU11

Alla beredningar i utskottet

2005-03-15

Nationellt program för att förhindra självmord (SoU11)

Samhället måste göra mer för att förhindra självmord. Socialutskottet föreslår att ett nationellt program för att förhindra självmord ska tas fram. Socialutskottet vill att regeringen tar fram ett nationellt program för självmordsprevention. Dessutom ska regeringen redovisa detta arbete till riksdagen. Självmord kan vara den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Socialutskottet konstaterar att olika insatser gjorts i samhället, men anser att fler åtgärder behövs för att förhindra självmord. Alla riksdagspartier har lämnat in motioner som handlar om åtgärder för att förhindra att människor tar sina liv. Utskottets uppmaning till regeringen grundar sig på dessa motioner. Ett enigt socialutskott föreslår att riksdagen säger ja till utskottets förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-27
4

Beslut

Beslut: 2005-04-27
36 förslagspunkter, 32 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för folkhälsan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf358 yrkande 16, 2003/04:So343 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So409 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So577 yrkandena 2 och 3, 2003/04:A309 yrkande 12, 2004/05:So495 yrkandena 1 och 2, 2004/05:So508 yrkande 3 och 2004/05:A354 yrkande 11.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m044011
c01606
fp034113
kd02607
v24005
mp13004
-0001
Totalt152120176

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hälsokonsekvensanalyser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 7, 2003/04:So406 yrkande 1 och 2003/04:So577 yrkande 1.

Reservation 2 (c, kd)

3. Hälsoindex i statsbudgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So406 yrkande 8.

Reservation 3 (v)

4. Folkhälsoarbete för utrikesfödda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So273 yrkande 1, 2003/04:So406 yrkande 2, 2004/05:So250 yrkande 1 och 2004/05:So410 yrkande 6.

Reservation 4 (m)

5. Regionala hälsoklyftor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So343 yrkande 3.

Reservation 5 (c, fp, kd)

6. Insatser i socialt och ekonomiskt utsatta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So268 yrkande 1 och 2003/04:So628.

7. Aktivt folkhälsoarbete för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So266.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

8. HBT-personers livssituation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K418 yrkandena 28 och 30, 2003/04:L350 yrkandena 6, 7 och 14, 2003/04:So530, 2003/04:So568 yrkandena 4, 6 och 8, 2003/04:So571 yrkande 2, 2004/05:L295 yrkandena 5 och 6, 2004/05:U257 yrkande 33, 2004/05:So566 yrkandena 2-5 och 2004/05:So620 yrkandena 2-5.

Reservation 7 (c, fp)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

9. Diskrimineringskommittén

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So568 yrkande 9.

Reservation 10 (mp)

10. Självmordsprevention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att ett nationellt program för självmordsprevention bör tas fram.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2003/04:So264, 2003/04:So504 yrkande 22, 2003/04:So577 yrkande 5, 2003/04:Ub398 yrkande 4, 2004/05:So238, 2004/05:So247 yrkande 1, 2004/05:So316, 2004/05:So318 yrkande 1, 2004/05:So429 yrkande 2, 2004/05:So508 yrkandena 1, 2 och 6, 2004/05:So526, 2004/05:So544 och 2004/05:So666.

11. Ekonomisk stress m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So409 yrkande 8, 2004/05:So495 yrkande 3 och 2004/05:So596 yrkandena 1-3.

Reservation 11 (m)

12. Trygga och goda uppväxtvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sf397 yrkande 7, 2004/05:So394 yrkande 4 och 2004/05:So508 yrkande 8.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m044011
c01705
fp035013
kd02508
v24005
mp13004
-0001
Totalt152121076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Hälsokonsekvensbeskrivningar av driftsformer inom vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So495 yrkande 4.

14. Skadliga ljudnivåer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So218 yrkandena 1-3, 2003/04:So245, 2003/04:So246, 2003/04:So253 yrkandena 1-3, 2003/04:So449 yrkandena 1 och 2, 2003/04:So518 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Ub271 yrkandena 32 och 33, 2004/05:So245, 2004/05:So415 yrkandena 1-3, 2004/05:So580 och 2004/05:So655 yrkandena 1-3.

Reservation 13 (mp)

15. Nationell handlingsplan mot allergier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So577 yrkande 7.

16. God vård i tid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So596 yrkandena 6 och 8.

Reservation 14 (m)

17. Kampanj angående mässlingsvaccin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So298.

18. Utredning om influensavaccination

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So318.

Reservation 15 (v)

19. Preventivt psykiatriskt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So410 yrkande 5.

Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m430012
c17005
fp350013
kd26007
v02405
mp12104
-0001
Totalt24825076

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Sexualpolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So406 yrkande 7.

21. Sexuellt överförbara sjukdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So367.

22. Kost och motion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So363, 2003/04:So409 yrkande 9, 2003/04:So557, 2003/04:So577 yrkande 6, 2003/04:Kr385 yrkande 13, 2004/05:So278, 2004/05:So365, 2004/05:So530, 2004/05:So562, 2004/05:So596 yrkande 4 och 2004/05:MJ332 yrkande 10.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (kd)

23. Hälsoklubbar och livsstilscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So483 och 2003/04:So644 yrkande 1.

24. Tillgång till grönområden och trädgårdar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 6, 2003/04:So459 och 2004/05:So313.

Reservation 19 (c, fp)

25. Hästens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ505 yrkande 2.

26. Genusperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So395 yrkande 6.

27. Doping

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So366 och 2003/04:So631.

28. Shoppingmissbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So205.

29. Dataspelberoende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So239.

30. Hälsoinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So577 yrkande 4, 2004/05:So418, 2004/05:So603 yrkande 1 och 2004/05:So621.

31. Apotekets hälsoupplysning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Sf358 yrkande 19.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

32. Egenvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So216, 2003/04:So343 yrkande 4 och 2004/05:So606 yrkande 9.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

33. Handikappförbundens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:So647.

34. Friskvård för äktenskap och parförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:So577 yrkande 17.

Reservation 22 (kd)

35. Forskning om självmord

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So318 yrkande 2 och 2004/05:So535.

36. Annan folkhälsoforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So343 yrkande 5, 2003/04:So525, 2004/05:So419 och 2004/05:MJ509 yrkande 15.

Reservation 23 (c, fp)
Reservation 24 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m430111
c10165
fp003513
kd26007
v21116
mp01304
-0001
Totalt206145376

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag