Folkomröstning om införande av euron (prop.2002/03:46)

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 mars 2003

Beslut

Folkomröstning om införande av euron (FiU24)

En rådgivande folkomröstning om införande av euron i Sverige ska äga rum den 14 september 2003. Svarsalternativen vid omröstningen ska vara ja eller nej till frågan om Sverige ska införa euron som valuta. Alla som har rösträtt vid riksdags- och kommunalvalen ska kunna delta i folkomröstningen. Det kommer att kosta 200 miljoner kronor att genomföra själva folkomröstningen. Informations- och kampanjverksamheten inför folkomröstningen kommer att kosta 140 miljoner kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med en lagteknisk justering gällande lagen om brevröstning i vissa fall. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Folkomröstning om införande av euron (FiU24)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att en rådgivande folkomröstning om införande av euron i Sverige ska äga rum den 14 september 2003. Svarsalternativen vid omröstningen ska vara ja eller nej till frågan om Sverige ska införa euron som valuta. Alla som har rösträtt vid riksdags- och kommunalvalen ska kunna delta i folkomröstningen. Det kommer att kosta 200 miljoner kronor att genomföra själva folkomröstningen. Informations- och kampanjverksamheten inför folkomröstningen kommer att kosta 140 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.