Folkomröstning om EU-medlemskap

Konstitutionsutskottets betänkande 1993/94:KU50

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1994-05-26
Betänkande 1993/94:KU50

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-07
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08