Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 2008

Beslut

Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet (FiU26)

Systemet för utjämning av kommunernas kostnader för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ändras. För personer som har både insatsen boende och insatsen personlig assistans ska endast insatsen boende ingå i beräkningen av standardkostnaden. Insatsen särskilt anpassad bostad ska utgå ur beräkningen. Bestämmelserna om utjämning för LSS-kostnader samlas i en enda lag, lagen om utjämning av kostnader för stöd och service för vissa funktionshindrade. Kommuner som på grund av de nya reglerna får ett försämrat utfall som är större än 200 kronor per invånare får rätt till ett tillfälligt införandebidrag under 2009 som motsvarar det belopp som överstiger 200 kronor per invånare. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2009.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-22
Justering: 2008-05-06
Betänkande publicerat: 2008-05-06
Trycklov: 2008-05-06
Reservationer 1
Betänkande 2007/08:FiU26

Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet (FiU26)

Systemet för utjämning av kommunernas kostnader för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ändras. För personer som har både insatsen boende och insatsen personlig assistans ska endast insatsen boende ingå i beräkningen av standardkostnaden. Insatsen särskilt anpassad bostad ska utgå ur beräkningen. Bestämmelserna om utjämning för LSS-kostnader samlas i en enda lag, lagen om utjämning av kostnader för stöd och service för vissa funktionshindrade. Kommuner som på grund av de nya reglerna får ett försämrat utfall som är större än 200 kronor per invånare får rätt till ett tillfälligt införandebidrag under 2009 som motsvarar det belopp som överstiger 200 kronor per invånare. Den nya lagen börjar gälla den 1 januari 2009. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-14
4

Beslut

Beslut: 2008-05-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade,
2. lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:88 och avslår motion
2007/08:Fi8 av Thomas Östros m.fl. (s).

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m820015
c23006
fp23005
kd19005
v17113
mp14005
Totalt178110160

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag